Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Mihai Ghimpu, Președintele Partidului Liberal din Moldova: Bună ziua. Mulțumim că ați dat curs invitației noastre. Vrem să vă aducem la cunoștință că ieri, în data de 12 martie 2018, a avut loc ședința Consiliului Republican al PL, în cadrul căreia s-a examinat problema unirii Republicii Moldova cu România. Am să dau cititrii, Hotărîrea Consiliului.
Hotărîrea Consiliului Republican al PL din 12 martie 2018, privind unirea Republicii Moldova cu România:

„Avînd în vedere că statutul și programul PL, are ca obiectiv unirea Republicii Moldova cu România, constatăm că voturile încredințate PL-ului de către cetățeni, alegerile parlamentare au fost voturile pentru unirea Republicii Moldova cu România. Avînd în vedere că senatul SUA, prin rezoluția nr.148 din 28 iunie 1991, recomandă Guvernului său să susțină eforturile de unificare Republicii Moldova cu România. Așa cum a fost stabilit în tratatul de pace de la Paris, din 1920, normele prevalente ale dreptului internațional și în conformitate cu principiile din actul final de la Helsinki.
În numele membrilor PL, al celor care au votat PL, cît și a tuturor celor care s-au sacrificat pentru idealul sfînt al unirii Basarabiei cu România, fiind arestați și închiși în Gulag-urile sovietice, executați sau deportați în Siberia, Consiliul Republican al PL, hotărăște:
1. În virtutea dreptului istoric și a dreptului de neam, a recomanda deputaților fracțiunii PL din Parlamentul Republicii Moldova, să înregistreze în Parlament, declarații de unire a Republicii Moldova cu România.
2. Să solicite Parlamentului Republicii Moldova să se convoace într-o ședință solemnă pe data de 27 martie 2018, cînd se împlinesc 100 de ani de unirea Republicii Democratice Moldovenești Basarabia cu România și să adopte declarații de unire a Republicii Moldova cu România-ca unica soluție de restabilire a adevărului istoric, de aderare la UE și de integrare în NATO, pentru asigurarea libertății, bunăstării și securității populației din stînga Prutului.
3. În cazul în care Parlamentul va respinge examinarea și adoptarea declarației de unire a Republicii Moldova cu România, biroul politic al PL, se obligă să organizeze colectarea semnăturilor de la cetățeni, pentru a realiza deziratul unirii.”
Aceasta este Hotărîrea Consiliului.
Și o să-l rog pe domnul Munteanu să îi dea citire și să vă prezinte declarația de unire.

Valeriu Munteanu, Vicepreședintele Partidului Liberal: 

Declarația de unire a Republicii Moldova cu România:
„Avînd în vedere că anul acesta marcăm Centenarul Unirii de la 1918 a tuturor românilor, precum și făurirea României mari, constatînd că moldovenii, muntenii și ardelenii sunt parte a poporului, a națiunii române. Vorbesc aceeași limbă și au aceeași istorie, tradiție și cultură, fapt confirmat prin unirea de la 1600, înfăptuită de Mihai Viteazul, prin Mica Unire de la 1859 înfăptuită de Alexandru Ioan Cuza, precum și Marea Unire de la 1918, înfăptuită sub sceptrul regelului Ferdinand 1-întregiuitorul și a reginei Maria, de românii din Basarabia, Bucovina și Transilvania. Conștientizînd că actul unirii Basarabiei cu țara-mama România, din 27 martie 1918, nu a fost anulat niciodată și este valabil pînă astăzi. Reamintim, că adoptarea Declarației de Independență, a avut drept scop ieșirea din componența Uniunii Sovietice, fiind doar un prim pas pentru viitoarea unire cu România și nu pentru proliterarea a încă unui stat, care să aibă la bază acelaș popor, aceeași națiune română. Insistînd asupra lichidării consecințelor pactului Ribbentrop-Molotov din 23 august 1939, care a supus terorii națiunea română-unica națiune europeană, care trăiește în continuare în 2 state diferite, pînă în prezent. Afirmînd că împotriva voinței României și a populației din Basarabia, acest teritoriu a fost ocupat cu forța la 28 iunie 1940, de către Uniunea Sovietică, realizînd că situația politică, economică și socială din Republica Moldova este critică și după aproape 27 de ani de independență, majoritatea cetățenilor trăiesc la limita sărăciei, fără a li se oferi o perspectivă de dezvoltare durabilă economică și socială, cu respectarea tuturor drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.
Constatînd o conjunctură regională periculoasă, marcată de agresiuni militare în Republica Moldova, Georgia, Ucraina din partea Federației Ruse, care duc la instabilitate și insecuritate, afectînd direct soarta cetățenilor Republicii Moldova, prin izolare de spațiul nostru valoric național și european, generînd un nou risc de ocupație rusească. Recunoscînd că Republica Moldova riscă să cadă din nou sub controlul direct al Moscovei, datorită planului de federalizare, transnistrizare a republicii, promovat cu insistență de mercenarii Kremlinului, ajunși în funcție la Chișinău și neconstituțional, la Tiraspol.

În numele tuturor celor care s-au sacrificat pentru idealul sfînt al unirii Basarabiei cu România, fiind executați, arestați și aruncați în închisorile Gulag-ului sovietic, sau deportați în Siberia. În conformitate cu idealurile și năzuințele poporului român, în spațiul istoric și etnic al devenirii sale naționale, cu voturile încredințate de către cetățenii Republicii Moldova, la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, cu peste 100 de declarații de unire ale consiliilor locale și raionale, precum și ale primarilor aleși în cadrul alegerilor locale din 2015, PL, în conformitate cu prevederile statutare și ale programului său, program proclamă solemn, în virtutea și în puterea dreptului istoric și a dreptului de neam, unirea Republicii Moldova cu țara-mamă-România. Ca unica soluție de restabilire a adevărului istoric, de aderare la UE și integrare în NATO, pentru asigurarea libertății, securității, bunăstării populației din stînga Nistrului, de astăzi înainte și pentru vecie.”

Mihai Ghimpu, Președintele Partidului Liberal din Moldova: Mulțumesc, domnule Munteanu. Și, după cum vă spuneam, un punt din decizia consiliului prevede că deputații să înregistreze un proiect a declarației de unire. Iată că lucrul s-a făcut. Este înregistrat proiectul declarației de unire a Republicii Moldova cu România, în cancelaria Parlamentului, sub nr.81, ziua de azi, fiindcă ședința, cum am spus, a avut loc aseară. Așadar, uniți pentru unire, trăiască unirea și cît mai curînd. Vă mulțumim și întrebări!

Jurnalist: În cadrul în care va fi semnată această declarație, care va fi valoarea ei juridică? Deci ce se va întîmpla, sau ce ar trebui să se întîmple mai departe?

Mihai Ghimpu, Președintele Partidului Liberal din Moldova: În cazul în care declarația de unire se va semna, doar un singur lucru trebuie să se întîmple: ca legile României să treacă Prutul și cetățenii noștri să trăiască, să muncească în baza legilor României. Nu-i nimic complicat aici. Nu este o declarație care ar avea ceva comun cu actul unirii din 1918, unde au fost niște condiții incluse, atunci cînd s-a votat actul unirii, cum trebuie să purcedem mai departe, unificarea Basarabiei cu România.

România cred că nu poate să respingă declarația de unire, întrucît, vam spus și așa este-actul unirii din 1918 n-a fost anulat de nimeni și este valabil și astăzi. Așadar, problema unirii Republicii Moldova cu România, depinde de Republica Moldova. Am spus, în cazul în care Parlamentul va refuza, noi vom purcede la colectarea semnăturilor, așa încît, într-un timp scurt, sper eu, să obligăm Parlamentul să realizeze visul și dorințele cetățenilor.

Jurnalist: De cîte semnături ați avea nevoie?

Mihai Ghimpu, Președintele Partidului Liberal din Moldova: Deodată mergem pe linia parlamentară. Vreau să vă spun că pot apărea probleme, că regulamentul la noi, în Parlament, este scris că declarațiile politice se înaintează printr-o Hotărîre de Parlament, asta se are în vedere declarații politice ce țin de roada anului 2017, de situația din Ucraina sau de la noi, dar declarația de unire se adoptă prin lege, fapt confirmat și prin Legea din 1991, cînd a fost adoptată Declarația de Independență.

Din punctul nostru de vedere și asta am spus-o nu o singură dată, e nevoie de votul majorității, dar vreau să vă amintesc că, după cifrele pe care le-am auzit și eu cred că sunt veridice, avem 66 de deputați cu susținerea română, 66. Și cum spuneam, eu sunt unul singur care nu are nici susținerea română și dacă e nevoie de ajutor, eu sunt gata să dau votul meu românilor, cu cetățenie română, ca un român simplu de la Colonița, numai să punem punct acestei mizerii și sărăcii, corupției și lupta pentru cine să devină țariok în acest colț de pămînt multpătimit, în urma multor războaie, foamete, deportări ș.a.m.d.

Jurnalist: La Consiliul Republican a fost discutat candidatul din partea PL, în alegerile locale, atît în Chișinău cît și în Bălți? Și dacă da, cine ar putea fi candidații?

Mihai Ghimpu, Președintele Partidului Liberal din Moldova: Întrebarea dumneavoastră este bună, interesantă, dar vom răspunde în altă zi. Astăzi, noi am dedicat această conferință doar unirii Republicii Moldova cu România.

Jurnalist: Dar s-a discutat, sau nu?

Mihai Ghimpu, Președintele Partidului Liberal din Moldova: Nu. Am discutat doar problema aceasta. A rămas nediscutat nu doar numai aceasta. A rămas nediscutat și comportamentul nepreședintelui Dodon față de cei care au votat unirea-consilierii locali și primarii și cu legile lui, că să pună la închisoare captivă NKVD, ca dacă spui că ești român, gata! În pușcărie sau în Gulag, așa cum a fost închis fratele meu-Gheorghe Ghimpu și alții. Doar asta am discutat și asta s-a hotărît aseară.

Jurnalist: Dar se examinează posibila candidatură a domnului Valeriu Munteanu la Primăria Chișinăului?

Mihai Ghimpu, Președintele Partidului Liberal din Moldova: La noi în partid sunt deprinși la ședințele biroului, să se pună întrebări doar pe subiectul care se discută. Nu știu cum la dumneavoastră. Alte întrebări?

Jurnalist: Da, domnule Ghimpu. Ce părere aveți despre interceptarea făcută publică dintre domnul Tănase și domnul Platon?

Mihai Ghimpu, Președintele Partidului Liberal din Moldova: Eu vreau să vă răspund la toate întrebările pe care le aveți dumneavoastră. Făcînd unirea o să punem punct la toate celelalte întrebări care vă deranjează pe dumneavoastră și problemele pe care le au cetățenii. Credeți-mă că așa o să fie. Ce ține de unire.

Jurnalist: Ce ține de demisia domnului Tănase?

Mihai Ghimpu, Președintele Partidului Liberal din Moldova: Ce ține de unire. Unirea-i, dragi români, astăzi ca niciodată suntem puși într-o situație, vreau doar să vă amintesc că niște vorbe de a lui Putin, care a zis că are armă și el poate șantaja toată lumea, că în cazul în care se vede o lume fără Rusia, care e sensul să existe lumea asta? Iată încă un pericol care ne așteaptă pe noi și nu l-am apreciat, nu, puțin l-am apreciat. Chiar mama i-a dedicat (Dumnezeu s-o ierte) o poezie și lui Gorbaciov, fiindcă datorită perestrocii lui, am readus limba maternă ca limbă oficială acasă. Dar Gorbaciov, care un comunist, un rus ca și Putin, i-a dat o replică pe potrivă lui Putin. Iată situația geopolitică în care ne aflăm noi, este foarte complicată și ea întocmai corespunde cu situația din 1918, cînd în urma revoluției nu mai exista și nimeni nu mai înțelege care e pămîntul, care e cerul, care e soarele, care sunt stelele și care-i pîinea și care este cuțitul.

Jurnalist: (indescfrabil)

Mihai Ghimpu, Președintele Partidului Liberal din Moldova: După cum ați auzit, în Hotărîrea Consiliului este scris negru pe alb că: Deputații să solicite Parlamentului să convoace Parlamentul o ședință solemnă pe data de 27 martie, cînd se împlinesc 100 de ani de la Marea Unire a Basarabiei cu România. Asta vom cere, deja cum spus, proiectul este înregistrat, asta voi cere la Biroul permanent al Parlamentului. În cazul în care Biroul nu ne va susține, vom înainta proiectul în Parlament. Alta este, deamu aici nu știm cum va fi, fiindcă 27 cade marți și ședințele Parlamentului sunt joi și vineri. În cazul în care vor refuza pe 27 să includă în ordinea de zi, înseamnă că vom propune acest proiect pe data următoare, joi, cînd va cade, 29 sau 30 și de fiecare dată pînă n-o să facem unirea.
Nu este o acțiune politică. Dacă pînă acum se spunea că PL, iată, vrea să salveze prin fapt își promovează unirea, eu vreau să spun că unirea PL a promovat-o tot timpul. În 2016, vă amintesc, am avut manifestul unirii și chiar unii din dumneavoastră au fost prezenți în sala unde s-a votat unirea în 1918-Conservatorul, Academia de Arte acum se numește și permanent am avut aceeași acțiune. Acum, un partid politic care reprezintă voința cetățenilor să stea deoparte, avînd în primul rînd în program unirea Republicii Moldova cu România și avînd permanent acțiuni în această direcție, să fie indiferent față de ceea ce se întîmplă în societate. Și deputații fracțiunii, e clar aici. Cetățenii doresc această unire. Unii, pe linia de sînge, alții pe linia feliei de pîine.
Cunoaștem că avem peste 100 de hotărîri, de decizii a consiliilor locale, semnate și de primarii aleși. Asta este vocea poporului. Noi nu putem fi surzi la ceea ce vrea poporul. Pentru asta suntem partid politic și suntem deputați aleși prin votul dumnealor.

Jurnalist: Dacă totuși se votează în Parlament, nu trebuie să treacă și de președinte ca să promulge acest decret?

Mihai Ghimpu, Președintele Partidului Liberal din Moldova: Eu o să vă dau exemplu. În primul Parlament, cînd noi am votat și tricolorul drapel de stat și declarație privind suveranitatea și declarație privind independeța. Acolo erau mai puțini de majoritatea. Erau mulți care vroiau să trăiască mai departe baba asta moartă care se chema URSS. Dar cînd au vazut că afara s-au adunat în Piața Marii Adunări Naționale sute de mii de cetățeni și noi am supus votului, în primul rînd, declarația de independență în PMAN și apoi în Parlament. În Parlament îmi pare că au votat vreo 280 și ceva. Puterea întotdeauna, cum se spune într-un stat de drept și democratic, aparține poporului. Iată în cazul în care Parlamentul, cum am zis, va refuza să examinăm și să votăm această declarație, noi vom ridica poporul, populația. Se spune că poporul este întreaga Românie. Chiar și din România vom ridica, ca să punem punct acestei nedreptăți și fărădelegi care chinuie cetățenii Republicii Moldova 200 și ceva de ani, începînd cu 1812, dar mai mult-1940, pînă în 1990, cînd a avut loc teroarea asta comunistă, unde au murit sute de mii de oameni aici, deportați în Siberia, unde au murit 300 de mii de cetățeni în urma foametei organizate. Asta este cred că datoria a fiecăruia din noi, nu doar a noastră, care suntem membrii a PL și deputați, avînd mandatul, dar a fiecărui din noi, fiindcă fiecare din noi vrea să trăiască bine. Fiecare din noi are mamă, tată, are copii și îl doare sufletul cînd vede că copilul, sau mama și tata nu are de o felie de pîine, nu se poate duce la o biserică să cumpere o lumînare și tot așa mai departe.
Iată de ce astăzi, trebuie să susținem unirea Republicii Moldova ca niciodată.

Jurnalist: Domnule Ghimpu, încă o întrebare.

Mihai Ghimpu, Președintele Partidului Liberal din Moldova: Pentru vecie și întotdeauna.

Jurnalist: Astăzi Vlad Plahotniuc a anunțat că noul Ministru al Justiției va fi judecătorul Curții Constituționale-Victor Eftodi. Ce credeți despre candidatura dumnealui? Și despre această numire.

Mihai Ghimpu, Președintele Partidului Liberal din Moldova: Eu vreau să vă spun, "cu toată dragostea mea" față de Vlad Plahotniuc, da și de PD, care cunoașteți tot ce s-a întîmplat. Dacă va susține declarația de unire, îi iert toate păcatele și atunci o să comentez întrebarea dumneavoastră.

Jurnalist: Și totuși despre Victor Eftodi, ce credeți? Este un candidat bun la funcția de ministru?

Mihai Ghimpu, Președintele Partidului Liberal din Moldova: Eu vreau victorie în problema unirii. Aici doar mă opresc ce ține de victorie. Restul nu comentez și nu răspund. O zi bună. Trăuască unirea!

Jurnaliști: Mulțumim!

Mihai Ghimpu, Președintele Partidului Liberal din Moldova: La revedere!

Valeriu Munteanu, Vicepreședintele Partidului Liberal: Eu vă las, dacă vreți s-o filmați.

Mihai Ghimpu, Președintele Partidului Liberal din Moldova: Da, poftim.

Valeriu Munteanu, Vicepreședintele Partidului Liberal: Din 1991, sute de deputați au deținut mandatul de deputat și nimeni nu a semnat vreodată un act pe care l-au semnat cei 10 deputați ai PL, astăzi. Respectiv, este o noutate în ultimii 27 de ani de la independență încoace, care nu doar au declarat, ci și și-au materializat atașamentul lor față de dezideratul nostru de unire.

Mihai Ghimpu, Președintele Partidului Liberal din Moldova: Mai mult ca atît. Nu doar deputații de azi au semnat, deputații de ieri, Valeriu Munteanu este deputat...

Valeriu Munteanu, Vicepreședintele Partidului Liberal: Nu, eu vorbesc de inițiativa legislativă.

Mihai Ghimpu, Președintele Partidului Liberal din Moldova: Da, dar eu vorbesc de declarația noastră. Și Dorin Chirtoacă și Mihai Moldoveanu și Veronica Chersa și Mihaela Iacob, toți cei care au deținut mandatul de deputat, fie o perioadă mai lungă sau mai scurtă de la 2009 încoace. Au semnat, după cum vedeți, aici sunt toate semnăturile membrilor Consiliului prezenți la ședință. N-a fost nici un vot împotrivă și nici abținere. Toți absolut au votat și au semnat.

Jurnalist: Cîte sunt?

Mihai Ghimpu, Președintele Partidului Liberal din Moldova: Nu le-am numărat, sunt mulți, foarte mulți. Atît? O zi bună!

Jurnaliști: Dar putem să facem cîteva filmări?

Mihai Ghimpu, Președintele Partidului Liberal din Moldova: Da, vă rog! Iată aici este și data pusă.