Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a III-a ORDINARĂ – DECEMBRIE 2011
Ședința specială din ziua de 16 decembrie 2011
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Prezentarea raportului de către domnul Tudor Deliu, președintele
Comisiei speciale de desfășurare a alegerilor pentru funcția de Președinte al
Republicii Moldova.
3. Alocuțiunea domnului deputat Marian Lupu, candidat pentru funcția de
Președinte al Republicii Moldova.
4. Luare de cuvînt din partea Fracţiunii Partidului Liberal Democrat din
Moldova – domnul deputat Valeriu Streleț.
5. Luare de cuvînt din partea Fracţiunii Partidului Liberal – domnul deputat
Ion Hadârcă.
6. Luare de cuvînt din partea domnului deputat neafiliat Igor Dodon.
7. Luare de cuvînt din partea Fracţiunii Partidului Democrat din Moldova –
domnul deputat Dumitru Diacov.
8. Luare de cuvînt din partea Fracţiunii Partidului Comuniștilor din
Moldova – domnul deputat Artur Reșetnicov.
9. Prezentarea procesului-verbal nr.6 și constatarea nealegerii Președintelui
Republicii Moldova. (Raportor – domnul Tudor Deliu, președintele Comisiei
speciale de desfășurare a alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii
Moldova.)
Ședința începe la ora 14.00.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
Parlamentului, de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al Parlamentului, și
de domnul Artur Reșetnicov, vicepreședinte al Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Rog să vă ocupați locurile dumneavoastră, pentru a începe ședința specială a
plenului Parlamentului.
Secretariatul,
Voi ruga să se anunțe prezența deputaților în sală.
Rog să anunțați prezența, domnule Ganaciuc.
2
Domnul Maxim Ganaciuc – secretar general adjunct al Parlamentului,
șeful Direcției documentare parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună ziua.
Vă anunț că la ședința specială, din totalul celor 101 de deputați, și-au
înregistrat prezența 66 de deputați. Nu s-au înregistrat deputații Fracțiunii
Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, cu excepția membrilor Comisiei
pentru alegerea Președintelui Republicii Moldova.
Domnul Marian Lupu:
Da. Mulțumesc.
Stimați colegi,
Constat caracterul deliberativ al ședinței de astăzi. Rog să onorăm Drapelul
Țării. (Se onorează Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Mulțumesc.
Stimați colegi,
Două informații. Întîi de toate, tradițional, vă informez că astăzi își
sărbătorește ziua de naștere colegul nostru domnul deputat Nicolae Olaru. Să-i
dorim un foarte frumos la mulți ani și realizări frumoase. (Aplauze.)
La fel, anticipînd cu două zile, anunț că în ziua de 18 decembrie în
Republica Moldova se sărbătorește Ziua Poliției Naționale.
De aici încolo, reamintesc astăzi este ședință specială dedicată alegerii
Șefului Statului și, în acest context, voi invita la tribuna centrală pe domnul
președinte al Comisiei create pentru organizarea alegerilor Șefului Statului Tudor
Deliu.
Vă rog, domnule Deliu.
Domnul Tudor Deliu – Fracțiunea PLDM:
Stimați deputați,
Onorată asistență,
În vederea organizării și desfășurării alegerilor pentru funcția de Președinte
al Republicii Moldova, Comisia specială s-a bazat pe prevederile articolului 78 din
Constituție referitoare la alegerea Președintelui Republicii Moldova și al Legii
nr.1234-XIV din 22 septembrie 2000 cu privire la procedura de alegere a
Președintelui Republicii Moldova.
La prima ședință, din 2 decembrie, membrii comisiei s-au întrunit pentru
alegerea președintelui și a secretarului Comisiei speciale. Și ca urmare, a
desfășurării ședinței comisiei, a fost adoptată Hotărîrea 1/1, prin care în funcția de
președinte al comisiei a fost ales domnul Deliu Tudor, iar în funcția de secretar al
comisiei a fost ales domnul Sîrbu Serghei. Ambele funcții au fost aprobate cu votul
unanim al membrilor comisiei.
În cadrul aceleiași ședințe, cu participarea tuturor membrilor, s-au examinat
și aprobat o serie 
...