Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a III-a ORDINARĂ – DECEMBRIE 2011
Ședința din ziua de 19 decembrie 2011
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi.
3. Dezbaterea şi adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1505
din 30 iunie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea
privind organizarea judecătorească – capitolul 8; Codul fiscal – art. 52, 83, 103,
ş.a.; ş.a.).
4. Dezbaterea şi adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2001
din 15 septembrie 2011 privind modificarea şi completarea Legii nr.1549-XV din
19 decembrie 2002 cu privire la înregistrarea dactiloscopică de stat (art.2, 4, 6
ş.a.).
5. Dezbaterea şi adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr. 3465
din 16 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.220-XVI din
19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a
întreprinzătorilor individuali (art. 7, 12, 17, 18, 21).
6. Dezbaterea şi remiterea în comisie a proiectului de Lege nr.2650 din
2 decembrie 2011 pentru completarea articolului 64 din Codul penal al Republicii
Moldova.
7. Dezbaterea şi adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1488
din 28 iunie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul
penal – art.244; Codul de procedură penală – art.269); Planul „Republica
Moldova – Uniunea Europeană”, liberalizarea regimului de vize.
8. Dezbaterea proiectului de Lege nr.965 din 14 aprilie 2011 pentru
modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Guvern –
art.23; Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei – art. 27; ş.a.). (Adoptat
în lectura a II-a la 28.07.11). Anularea votului din 28 iulie 2011 privind adoptarea
în lectura a doua a proiectului de Lege nr.965. Adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.965 din 14 aprilie 2011.
9. Dezbaterea proiectului de Lege nr. 964 din 14 aprilie 2011 cu privire la
Comisia principală de etică, structura şi modul de funcţionare al acesteia.
(Adoptat în lectura a II-a la 28.07.11). Anularea votului din 28 iulie 2011 privind
adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.964. Adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.964 din 14 aprilie 2011.
2
10. Dezbaterea şi aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1991
din 2 iulie 2010 pentru completarea Codului de procedură civilă (art.279, 2851,
2852 ş.a.).
11. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură şi adoptarea în lectură a doua a
proiectului de Lege nr.2198 din 11 octombrie 2011 pentru ratificarea Convenţiei
Consiliului Europei cu privire la protecţia copiilor împotriva exploatării şi abuzului
sexual.
12. Dezbaterea şi aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2558
din 22 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
(Legea privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte – art.33;
Legea cu privire la taxele consulare – art.4). „Planul Republicii Moldova –
Uniunea Europeană”, liberalizarea regimului de vize.
13. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură şi adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.2597 din 28 noiembrie 2011 pentru modificarea şi
completarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 nr.54 din
31 martie 2011.
14. Dezbaterea în primă lectură şi respingerea proiectului de Lege nr.2184
din 7 octombrie 2011 pentru completarea articolului 5 din Legea Fondului
republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr.827-XIV din
18 februarie 2000.
Ședința începe la ora 10.00.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
Parlamentului, de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al Parlamentului, și
de domnul Artur Reșetnicov, vicepreședinte al Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Este ora 10.00. Rog să vă ocupați locurile, pentru a începe ședința plenului.
Secretariatul,
Voi rug
...