Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Ion Ceban, candidatul PSRM la funcția de Primar al municipiului Chișinău: Bună. Putem începe? Ați mai avut conferințe de presă astăzi? Am urmărit și eu una acum. M-am amuzat un pic. Ei, da nu-i despre asta.
Bună ziua și bine vam găsit la o nouă conferință de presă. Așa cum am zis, vom merge targetat pe persoanele care nemijlocit și grupuri de persoane, segmente de persoane care locuiesc în municipiul Chișinău.
Astăzi am vrut să mă refer la măsurile de susținere a persoanelor cu nevoi speciale, a pensionarilor, a altor categorii vulnerabile din punct de vedere social.
Stimați jurnaliști, onorată asistență, dragi locuitori ai muncipiului Chișinău! Cum am zis, vă spun bine venit la această nouă conferință de presă, în cadrul căreia mă voi referi la măsurile de susținere a persoanelor cu dizabilități, a pensionarilor, a altor categorii, din punct de vedere social, pe care le voi implementa împreună cu echipa mea, după preluarea mandatului de primar general al capitalei.
Din start, voi menționa că una din primele acțiuni, în acest sens, va ține de elaborarea pînă în luna noiembrie a anului 2018, a unui program municipal pe termen mediu de susținere a persoanelor cu nevoi speciale. Acest program va fi elaborat în comun cu asociațiile, societățile persoanelor cu nevoi speciale, cu o ulterioară consultare cu societatea civilă. Avem deja unele chestiuni și lucrări pe care le-am efectuat în această direcție, urmează ca acest lucru să continue și să venim cu un program amplu, pentru că ceea ce la moment oferă Chișinăul pentru astfel de persoane este, cu regret, foarte puțin.
De asemenea, planificăm formarea unui consiliu pe lîngă primarul general al capitalei, care se va ocupa de examinarea și soluționarea problemelor actuale ale persoanelor cu dizabilități și persoanelor cu nevoi speciale nemijlocit, pe diferite subiecte.
O altă măsură pe care o avem în vedere, ține de instalarea ascensoarelor speciale pentru persoanele cu nevoi speciale în instituțiile medicale și cele municipale administrative, dar și a rampelor de acces pentru această categorie de cetățeni, în respectivele edificii, inclusiv în primăria municipiului Chișinău.
Este regretabil faptul că atîțea ani acest lucru pur și simplu nu a fost făcut. Regret, nu veți vedea o persoană cu dizabilități fizice, nevoi speciale în acest sens, care ar putea să aibă acces liber în incinta primăriei, dar chiar și alte instituții care le avem în municipalitate.
În total, urmează să instalăm 20 de ascensoare de acest fel. Cercetările efectuate de echipa noastră de experți, indică asupra necesității urgente de instalare a altor 20 de semafoare cu semnal sonor în capitală și noi deja am identificat intersecțiile în care vor funcționa acestea. De asemenea, vom amenaja treceri de pietoni tactile, pentru persoanele cu deficiențe de vedere.
Avem în plan și continuarea programului privind asigurarea persoanelor cu deficiențe de auz, cu aparate auditive, a persoanelor cu deficiențe de vedere, cu ochelari speciali, bastoane, termometre, protezarea oculară gratuită și multe alte lucruri. De asemenea, vom identifica posibilități pentru asigurarea cu cărucioare a persoanelor cu deficiență locomotorie.
Trebuie să înțelegem că în oraș toată lumea este egală și ar trebui ca aceste oportunități, aceste circumstanțe să fie create absolut pentru toți, pentru liberul acces, pentru integrarea mai deplină în societate, a fiecărui cetățean, a fiecărui locuitor al municipiului Chișinău.

Stimați jurnaliști, dragi locuitori ai municipiului!
Țin să menționez că și în continuare, în aria preocupărilor noastre, prioritare vor intra persoanele de vîrsta a 3-a și nemijlocit pensionarii, dar și alte categorii vulnerabile, din punct de vedere social. Astfel, în ajunul sărbătorilor, dar și alte date marcante, pensionarii, persoanele cu dizabilități, alte categorii sociale vor beneficia de ajutor din partea primăriei. Estimările noastre arată că beneficiari vor fi peste 100.000 de persoane și noi am inclus acest lucru în platforma noastră electorală. Avem astăzi acest suport oferit tot pentru zeci de mii de persoane, vom extinde astfel ca oamenii să poată beneficia de minimum ajutor în ceea ce ține de aceste aspecte invocate.
Unul din marile proiecte pe care-l avem în plan, ține de extinderea centrelor sociale pentru acordarea serviciilor păturilor social-vulnearbile, inclusiv pensionarilor și persoanelor cu dizabilități. În cadrul unui parteneriat public-privat, intenționăm redeschiderea centrelor pentru persoane de vîrsta a 3-a și invalizi, dar și construcția încă a unui centru pe strada Haltei 2, pentru persoanele fără adăpost și fără domiciliu stabil. Inclusiv, în acest edificiu, vor fi oferite și posibilități de angajare a persoanelor respective în cîmpul muncii. La concret, vom deschide ateliere de croitorie, reparație a încălțămintei, reparație a ceasurilor, etc., unde vor lucra cei care vor fi cazați în astfel de centre de plasament.
Apropo, deschiderea noului centru pe strada Haltei 2, va permite majorarea numărului de beneficiari de la 70 la 155 și tot este puțin pentru momentul de față, dar e o necesitate urgentă de intervenții și credem că în timpul cel mai apropiat, acest lucru va fi posibil.
Apropo, vreau să vă spun că inclusiv proiectul ce ține de centrele pentru persoanele fără adăpost, a fost scris de mine, încă la începutul anului 2000 și e implementat ulterior de către primăria municipiului Chișinău, iar de atunci, puține lucruri s-au schimbat în această privință.
La moment, experții noștri examinează posibilitatea deschiderii unui astfel de centru și în incinta spitalului №4 din strada Columna. De asemenea, intenționăm redeschiderea a 3 cămine de pe teritoriul gimnaziului Decebal de la Botanica, pentru asigurarea cu spațiu locativ, social a tinerilor orfani și a familiilor tinere.
Este regretabil faptul că mulți copii, multe familii, chiar și tinere, astăzi trăiesc în drum, sau își găsesc adăpostul în subsoluri și multe alte locații, care deloc nu corespund acelor necesități pe care le au ei, dar și mulți alții.
În aceeși ordine de idei, țin să vă comunic că în acest an vom adopta hotărîrea, dar și regulamentul privind introducerea în state a 300 de asistenți personali noi, pentru persoanele cu dizabilități severe. Iarăși, este o măsură și importantă, dar și necesară care va face, sperăm noi, mult mai ușoară viața acestor persoane.

Stimați jurnaliști, dragi locuitori ai municipiului Chișinău!
Unul din punctele de bază al politicii noastre în acest domeniu va fi majorarea de 3 ori a numărului de beneficiari din serviciile cantinelor sociale. Am făcut investigații suplimentare în acest domeniu și anume acesta e indicatorul pe care trebuie să-l atingem, dacă vrem ca starea de lucruri în respectivul domeniu să fie cît de cît satisfăcătoare, nu zic una bună, dar cît de cît să facă față acelor cerințe și necesități. Cu regret, oamenii sînt într-atît de săraci, că nu-și pot permite deseori nici măcar o bucată de pîine ca lumea, ținînd cont de veniturile pe care le au.
De asemenea, ne propunem ca și scop majorarea numărului de persoane ce beneficiază de prînzuri calde gratuite de la 700 la 1200 de persoane zilnic. Acest lucru este posibil. Am discutat cu mai multe instituții, agenți în această privință și credem că deja din a doua jumătate a anului 2018, vom putea implementa acest lucru.
O măsură importantă pe care o avem în vedere pentru îmbunătățirea situației categoriilor de care vorbim ține de suportul pe care îl vom acorda la plata serviciilor comunale. Știți cu toții că la inițiativa fracțiunii PSRM, a fost majorat nevelul venitului pentru o persoană din familiile care beneficiază de aceste garanții sociale, de la 2000 la 3000 de lei în ultima perioadă, astfel am majorat substanțial numărul beneficiarilor pînă la 41.000 de familii care ar putea, în mod normal, să li se facă recalcul, adică să fie compensată plata serviciilor comunale în perioada rece a anului. Diferența la tariful de apă, adică ceea ce este la contor și ceea se include suplimentar, dar și evacuarea deșeurilor menajere. Ceea ce ne propunem noi, este să ajungem la cifra de 50.000, să includem aici. Ne-a reușit pentru acest an, dar să extindem în mod categoric și să informăm populația că ar putea să beneficieze și familiile tinere care stau la gazdă și care ar prezenta contractele respective în această privință, pentru că și ei, în mare măsură, dacă sînt bugetari sau chiar dacă lucrează în sectorul real, gazda le consumă cea mai mare parte a surselor financiare de care dispun.
De asemenea, urmează să majorăm cu 10% numărul persoanelor ce vor beneficia de compensații la călătoria cu transportul public. Iarăși, este vorba despre un ajutor suplimentar pentru pensionari, persoane cu dizabilități, reprezentanții altor categorii vulnerabile, din punct de vedere social.
De altă parte, am vorbit și reiterez în această privință. Ceea ce nu se include în categoriile nemijlocit despre care vorbesc astăzi, este vorba despre pedagogi, personalul didactic și medicii de familie, asistentele medicale. Am făcut toate calculele, putem să intervenim în viitorul foarte apropiat. Deja proiectele de decizii în acest sens le-am pregătit. Credem că ar fi foarte bine să purcedem pe această cale.

Stimați jurnaliști, dragi locuitori ai municipiului Chișinău. Cele spuse pînă acum, vin să dovedească că nu doar știm starea reală de lucruri în domeniul protecției persoanelor, pensionarilor, persoanelor cu nevoi speciale, reprezentanților diferitor categorii vulnerabile din punct de vedere social, dar și avem mai multe soluții concrete pentru problemele cu care se confruntă ei nemijlocit. Și aceste soluții vor fi implementate imediat după ce voi prelua mandatul de primar general al municipului Chișinău.
Vreau să vă spun că multe din ele deja sînt în lucru. Reiterez că o parte bună a ceea ce se face din politica socială în municipiu sînt inițiativele directe sau indirecte ale fracțiunii pe care o reprezint, a mele personale. Totodată, trebuie să spun că la momentul de față, acestea nu sunt suficiente, ținînd cont de starea precară financiară a foarte multe familii, persoane din municipiul Chișinău. Vom încerca să intervenim pe toate aceste filiere pentru a îmbunătăți cumva aceste lucruri.
Dacă sînt întrebări, sunt gata să vă răspund la ele.

Jurnalist: (Indescifrabil)

Ion Ceban, candidatul PSRM la funcția de Primar al municipiului Chișinău: Da, în principiu da. Există posibilități și în altă parte, dar în principiu da. Alte întrebări?
Atunci vă spun o zi bună și succes în continuare. Veniți la concert. Știu că este un concert în Piața Marii Adunări Naționale și mîine, cu toată lumea ne ducem în marș, mergem la Memorial. Cine sărbătorește Ziua Victoriei, cine sărbătorește Ziua Europei. Iată, noi sărbătorim Ziua Victoriei. Vă invităm pe toți să fim împreună în această zi frumoasă de comemorare a celor care au căzut în Razboiul 2 Mondial, război pentru apărarea patriei.

Jurnalist: (Indescifrabil)

Ion Ceban, candidatul PSRM la funcția de Primar al municipiului Chișinău: Pentru că le este comod să facă acest lucru. Eu cred că toată lumea știe ce s-a întîmplat. Nu cred că avem vreo familie care, în mod normal, așa sau altfel n-a fost afectată de acel război cumplit, care a avut loc pe teritoriul nostru. Știu foarte mulți, sper ca să nu să se mai întîmple niciodată. Să păstrăm memoria celor care au căzut. Să-i apreciem pe cei care mai sunt în viață și da Doamne să nu mai avem niciodată războaie aici, dar și în alte locuri ale lumii.
O zi bună, toate frumoase!