Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a IV-a ORDINARĂ – MARTIE 2012
Ședința din ziua de 22 martie 2012
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2764
din 14 decembrie 2011 pentru modificarea Legii nr. 1104-XV din 6 iunie 2002 cu
privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei (art.7, 33).
4. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2264
din 18 octombrie 2011 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici.
Prioritate legislativă a Guvernului Republicii Moldova.
5. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2714
din 9 decembrie 2011 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate.
6. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr. 2804
din 16 decembrie 2011 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.
Prioritate legislativă a Guvernului Republicii Moldova.
7. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2820
din 20 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii asociaţiilor de
economii şi împrumut nr.139-XVI din 21 iunie 2007 (art.7, 8, 9 ş.a.). Prioritate
legislativă a Guvernului Republicii Moldova.
8. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr. 2358
din 27 octombrie 2011 privind activitatea specială de investigaţii. Prioritate
legislativă a Guvernului Republicii Moldova.
9. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2581
din 24 noiembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură
penală al Republicii Moldova (art.6, 7, 30 ş.a.). Prioritate legislativă a Guvernului
Republicii Moldova.
10. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2536
din 18 noiembrie 2011 privind administraţia publică centrală de specialitate.
11. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2865
din 27 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
(Legea cu privire la asistenţa juridică garantată de stat – art.11, 12,131; ş.a.;
Codul contravenţional – art.378, 384, 392).
2
12. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr. 809
din 29 martie 2011 cu privire la modificarea şi completarea Legii nr.100-XV din
26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă (art.5, 29, 30 ş.a.).
13. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.855 din
4 aprilie 2011 pentru modificarea şi completarea anexei nr.1 la Legea nr.142-XVI
din 7 iulie 2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare
profesională şi a specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de
învăţămînt superior, ciclul I.
14. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr. 482 din 6 martie 2012 privind importul unor autovehicule.
15. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.298 din 14 februarie
2012 pentru aprobarea bugetului Curții de Conturi pe anul 2012.
16. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.299 din 14 februarie
2012 cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naționale a Pieței Financiare pe
anul 2012.
17. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr. 523 din 15 martie 2012 cu privire la modificarea unor acte
legislative (Codul fiscal – art.96, 97; Legea cu privire la tariful vamal – anexa
nr.1).
18. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr. 2389
din 31 octombrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.1540-XIII din
25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului (art.3, 5, 6 ș.a.).
19. Prezentarea raportului comisiei parlamentare de profil asupra proiectului
de Hotărîre nr.503 din 13 martie 2012 privind revocarea Președintelui
Parlamentului. Respingerea proiectului de Hotărîre nr.503.
20. Prezentarea raportului comisiei parlamentare de profil 
...