Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a IV-a ORDINARĂ – APRILIE 2012
Ședința din ziua de 12 aprilie 2012
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.265
din 8 februarie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul
penal – art.172, 174, 175 ș.a.; Codul de procedură penală – art.10; ș.a.).
4. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.94 din 15 ianuarie
2012 cu privire la instituirea Zilei Naționale a Culturii.
5. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.403 din 27 februarie 2012 privind participarea Republicii
Moldova ca membru cu drepturi depline la Grupul de cooperare pentru combaterea
abuzului și traficului ilicit de droguri (Grupul Pompidou) din cadrul Consiliului
Europei.
6. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.2803 din 16 decembrie 2011 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.23-XVI din 16 februarie 2007 cu privire la profilaxia infecţiei
HIV/SIDA (art.1, 4, 5 ş.a.).
7. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2509
din 16 noiembrie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
(Codul penal – art.2441; Codul de procedură penală – art.274; ş.a.). Prioritate
legislativă a Guvernului Republicii Moldova.
8. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.185
din 27 ianuarie 2012 pentru modificarea și completarea Codului penal al Republicii
Moldova (art.324, 325, 326 ș.a.).
9. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr. 358 din 20 februarie 2012 pentru ratificarea Acordului de
finanțare adițională dintre Republica Moldova și Asociația Internațională de
Dezvoltare în scopul realizării Proiectului ”Servicii de sănătate și asistență socială”
(Anexa – pct.11, 12, 22).
10. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.396 din 24 februarie 2012 pentru ratificarea
Amendamentelor la Memorandumul de Înțelegere cu privire la viitorul Rețelei de
Sănătate în Europa de Sud-Est în cadrul Procesului de cooperare regională în
Europa de Sud-Est.
2
11. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.389 din 23 februarie 2012 pentru ratificarea Protocolului
adițional la Acordul dintre Republica Moldova și Agenția Internațională pentru
Energie Atomică cu privire la aplicarea garanțiilor în raport cu Tratatul cu privire
la neproliferarea armelor nucleare.
12. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.414 din 28 februarie
2012 privind Strategia națională pentru prevenirea și controlul bolilor
netransmisibile prioritare în Republica Moldova (2012 – 2020).
13. Declarația doamnei deputat Corina Fusu, Fracțiunea Partidului Liberal.
Ședința începe la ora 10.00.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Bună dimineața.
Rog să ocupați locurile dumneavoastră, pentru a începe ședința.
Secretariatul,
Rog să anunțați prezența în sală.
Domnul Maxim Ganaciuc – secretar general adjunct al Parlamentului,
șeful Direcției documentare parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 55 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații Fracțiunii parlamentare a Partidului Comuniștilor. De
asemenea, nu s-au înregistrat: Anghel Gheorghe, Ioniță Veaceslav, Palihovici
Liliana, Stoianoglo Alexandru – în delegație; Juravschi Nicolae – la cerere;
Ghimpu Mihai – din motive de sănătate; Candu Andrian.
Domnul Marian Lupu:
Da. Vă mulțumesc.
Stimați colegi,
Ședința este deliberativ
...