Rog să vă ocupați locurile dumneavoastră, pentru a începe ședința plenului
Parlamentului.
Secretariatul,
Tradițional, rog să anunțați prezența în sală.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 93 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Grișciuc Simion, Stratan Valentina – în delegație; Botnariuc
Tatiana, Deliu Tudor, Vieru Boris, Vlah Petru – din motive de sănătate; Ioniță
Veaceslav, Tkaciuk Mark.
Domnul Marian Lupu:
Mulțumesc.
Stimați colegi,
Constat caracterul deliberativ al ședinței de astăzi. Rog să onorăm Drapelul
Țării. (Se onorează Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Înainte de a începe discuțiile pe marginea proiectului ordinii de zi, pe care
trebuie să-l aprobăm aici, în ședința plenului Parlamentului, vreau să vă aduc
cunoștinței dumneavoastră, stimați colegi, că, în perioada premergătoare ședinței
de astăzi a plenului, și-au sărbătorit ziua de naștere colegii noștri: domnul deputat
Gheorghe Brașovschi, domnul deputat Artur Reșetnicov și domnul deputat Chiril
Lucinshci. Să-i felicităm, stimați colegi, dorindu-le multă sănătate. (Aplauze.)
Acum la ordinea de zi. Biroul permanent a înaintat propunerile care sînt în
fața dumneavoastră. Dincolo de aceste propuneri, am consultat și stenograma
ultimei ședințe a plenului Parlamentului și pun în evidență aici propunerea
înaintată de către domnul deputat Valeriu Munteanu, da, de la microfonul nr.5,
privind revenirea la subiectul proiectului nr.1699. S-a produs o mică neînțelegere.
Propunerea a fost … (Rumoare în sală.) Stați puțin. Propunerea a fost și eu mi-am
rezervat-o aici, mi-am notat-o, o vom supune votului, privind revenirea la nr.1699
pe calea anulării votului înregistrat anterior.
Înainte de a auzi propunerile colegilor din sală, vreau, la fel, stimați colegi,
să vă anunț că, în ziua de mîine, 16 noiembrie, ziua de mîine este Ziua
Internațională pentru Toleranță, iar ziua de 17 noiembrie este Ziua Internațională a
Studentului. Și, cu acest prilej, v-aș propune să felicităm întreaga comunitate a
studenților din Republica Moldova, să le dorim cele mai alese urări de bine.
Propuneri pentru … Da. (Aplauze.)
Acum, alte propuneri pe marginea ordinii de zi, fiindcă sîntem ziua de joi.
Începem. Microfonul nr.5.
Domnul Iurie Muntean – Fracțiunea PCRM:
Da. Mulțumesc.