DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VIII-a ORDINARĂ –MARTIE 2014
Ședința din ziua de 21 martie 2014
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat al
Republicii Moldova.)
2. Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Adoptarea proiectului de Hotărîre nr.103 din 14 martie 2014 privind
modificarea și completarea componenței nominale a unor comisii permanente ale
Parlamentului. Proiectul a fost dezbătut într-o ședință anterioară, urmează
expunerea Direcției generale juridice asupra acestui proiect și votarea propriu-zisă
a lui.
4. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2 din
3 ianuarie 2014 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
drumurilor – art.1; Legea privind transportul prin conducte magistrale – art.4;
Legea aviației civile – art.11; Legea cadastrului bunurilor imobile – art.2, 4, 11,
13; ș.a.).
5. Dezbaterea și aprobarea proiectului de Hotărîre nr.99 din 11 martie 2014
cu privire la încetarea calității de director adjunct al Centrului Național pentru
Protecția Datelor cu Caracter Personal.
6. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.75 din 26 februarie 2014 privind importul unor bunuri
materiale și a unor autospeciale.
7. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.467 din
20 noiembrie 2013 privind modificarea prevederilor articolului 24 alin.(3) din
Legea nr.768-XIV din 2 februarie 2002 privind statutul alesului local.
8. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.50 din
10 februarie 2014 pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova
și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării
Proiectului ”Agricultura Competitivă în Moldova”.
9. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.76 din
27 februarie 2014 privind ratificarea Protocolului nr.15 de modificare a Convenției
pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.
10. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.380 din
25 septembrie 2013 pentru modificarea Codului electoral.