Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VIII-a ORDINARĂ –MARTIE 2014
Ședința din ziua de 21 martie 2014
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat al
Republicii Moldova.)
2. Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Adoptarea proiectului de Hotărîre nr.103 din 14 martie 2014 privind
modificarea și completarea componenței nominale a unor comisii permanente ale
Parlamentului. Proiectul a fost dezbătut într-o ședință anterioară, urmează
expunerea Direcției generale juridice asupra acestui proiect și votarea propriu-zisă
a lui.
4. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2 din
3 ianuarie 2014 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
drumurilor – art.1; Legea privind transportul prin conducte magistrale – art.4;
Legea aviației civile – art.11; Legea cadastrului bunurilor imobile – art.2, 4, 11,
13; ș.a.).
5. Dezbaterea și aprobarea proiectului de Hotărîre nr.99 din 11 martie 2014
cu privire la încetarea calității de director adjunct al Centrului Național pentru
Protecția Datelor cu Caracter Personal.
6. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.75 din 26 februarie 2014 privind importul unor bunuri
materiale și a unor autospeciale.
7. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.467 din
20 noiembrie 2013 privind modificarea prevederilor articolului 24 alin.(3) din
Legea nr.768-XIV din 2 februarie 2002 privind statutul alesului local.
8. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.50 din
10 februarie 2014 pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova
și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării
Proiectului ”Agricultura Competitivă în Moldova”.
9. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.76 din
27 februarie 2014 privind ratificarea Protocolului nr.15 de modificare a Convenției
pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.
10. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.380 din
25 septembrie 2013 pentru modificarea Codului electoral.
2
11. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședințelor în plen ale Parlamentului
pentru următoarea perioadă bisăptămînală.
12. Discuții privind audierile parlamentare.
Ședința începe la ora 10.08.
Lucrările sînt prezidate de domnul Igor Corman, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici și de domnii Andrian Candu
și Oleg Bodrug, vicepreședinți ai Parlamentului.
Domnul Igor Corman:
Bună dimineața, domnilor deputați.
Vă rog să vă așezați, să vă ocupați locurile.
Secretariatul,
Sînteți gata să anunțați prezența?
Vă rog.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară a Secretariatului Parlamentului:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 90 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Candu Andrian, Ciobanu Maria, Hotineanu Vladimir, Vlah
Irina, Zaporojan Lilian – în delegație, Ivanov Violeta, Mocan Mihail, Petkov
Alexandr, Reșetnicov Artur, Vieru Boris – din motive de sănătate, Olaru Nicolae.
Domnul Igor Corman:
Ședința este deliberativă. Vă rog să onorăm Drapelul Țării. (Se onorează
Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Vă mulțumesc.
Stimați colegi,
Înainte de a începe ședința de astăzi, vreau să vă anunț că astăzi se
sărbătoresc mai multe zile: Ziua Mondială a Teatrului de Păpuși, Ziua
Internațională a Poeziei, Ziua Internațională a Copiilor Străzii, Ziua Internațională
de Luptă pentru Eliminarea Discriminării Rasiale. Tot astăzi este ziua de naștere a
poetului, scriitorului și traducătorului Igor Crețu, care împlinește frumoasa vîrstă
de 92 de ani. Să îi dorim succes, mulți ani în continuare, ani activi și cu succes.
(Aplauze.)
Ordinea de zi noi am aprobat-o în ședința de ieri. Deci
...