11. Reexaminarea, în cadrul proiectului nr.320 din 20 februarie 2014, a Legii
nr.311 din 20 decembrie 2013 privind modificarea și completarea Codului de
procedură penală al Republicii Moldova. Adoptarea proiectului nr.320 din
20 februarie 2014.
12. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.94 din
6 martie 2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.90 din 26 aprilie 2012 cu
privire la recensămîntul populației și al locuințelor din Republica Moldova în anul
2014.
13. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.34 din
4 februarie 2014 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul
fiscal – art.7, 90, 103, 108; ș.a.; Legea cu privire la întreprinderea de stat – art.7,
131; ș.a.).
14. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.104 din 14 martie 2014 privind importul unui autovehicul.
15. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.126 din 26 martie
2014 pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și
funcționare a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (pct. 22, 23,
24).
16. Ora interpelărilor.
Ședința începe la ora 10.07.
Lucrările sînt prezidate de domnul Igor Corman, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici și de domnii Andrian Candu
și Oleg Bodrug, vicepreședinți ai Parlamentului.
Domnul Igor Corman:
Bună dimineața, domnilor deputați.
Vă rog să vă ocupați locurile.
Secretariatul,
Vă rog să anunțați prezența.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară a Secretariatului Parlamentului:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 98 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Guțu Ana – la cerere, Vieru Boris – din motive de sănătate,
Abramciuc Veronica.
Domnul Igor Corman:
Ședința este deliberativă. Vă rog să onorăm Drapelul Țării. (Se onorează
Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)