Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VIII-a ORDINARĂ – MARTIE 2014
Ședința din ziua de 27 martie 2014
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat
al Republicii Moldova.)
2. Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.318
din 9 iulie 2013 pentru modificarea și completarea Codului de executare nr.443 din
24 decembrie 2004.
4. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.120 din
21 martie 2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.289-XV din 22 iulie
2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte
prestații de asigurări sociale (art.7, 14, 18).
5. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.540 din
27 decembrie 2013 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
privind societățile pe acțiuni – art.10, 29; Legea cu privire la publicitate – art.27,
28, 29, 30; ș.a.). Dezbaterea proiectului nr.540 a avut loc într-o ședință anterioară.
6. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.451 din
12 noiembrie 2013 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală
al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003 (art.36, 37, 63 ș.a.).
Dezbaterea proiectului nr.451 a avut loc într-o ședință anterioară.
7. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.12 din 31 ianuarie
2013 pentru modificarea și completarea Legii comunicațiilor electronice
nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007. Dezbaterea proiectului nr.12 a avut loc într-o
ședință anterioară.
8. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2412 din
23 octombrie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul
contravențional – art.3192, 349, 385 ș.a.; Codul penal – art.3291; ș.a.). Dezbaterea
proiectului nr.2412 a avut loc într-o ședință anterioară.
9. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.439
din 5 noiembrie 2013 pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Legea instituțiilor financiare – art.26; Legea privind reglementarea prin
licențiere a activității de întreprinzător – art.8 ș.a.).
10. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.5 din
9 ianuarie 2014 privind etichetarea energetică.
2
11. Reexaminarea, în cadrul proiectului nr.320 din 20 februarie 2014, a Legii
nr.311 din 20 decembrie 2013 privind modificarea și completarea Codului de
procedură penală al Republicii Moldova. Adoptarea proiectului nr.320 din
20 februarie 2014.
12. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.94 din
6 martie 2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.90 din 26 aprilie 2012 cu
privire la recensămîntul populației și al locuințelor din Republica Moldova în anul
2014.
13. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.34 din
4 februarie 2014 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul
fiscal – art.7, 90, 103, 108; ș.a.; Legea cu privire la întreprinderea de stat – art.7,
131; ș.a.).
14. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.104 din 14 martie 2014 privind importul unui autovehicul.
15. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.126 din 26 martie
2014 pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și
funcționare a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (pct. 22, 23,
24).
16. Ora interpelărilor.
Ședința începe la ora 10.07.
Lucrările sînt prezidate de domnul Igor Corman, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici și de domnii Andrian Candu
și Oleg Bodrug, vicepreședinți ai Parlamentului.
Domnul Igor Corman:
Bună dimineața, domnilor deputați.
Vă rog să vă ocupați locurile.
Secretariatul,
Vă rog să anunțați prezența.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară a Secretariatului Parlamentului:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței 
...