Domnul Maxim Ganaciuc – secretar general adjunct al Parlamentului,
șeful Direcției documentare parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 97 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Petrenco Grigore – în delegație; Guțu Ana – la cerere;
Ciobanu Ghenadie, Olaru Nicolae.
Domnul Marian Lupu:
Da. Stimați colegi,
Ședința este deliberativă. Rog să onorăm Drapelul Țării. (Se onorează
Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Înainte de a continua ședința… Da, readuc aminte. De fapt, eu trebuia să
readuc aminte că noi nu începem o nouă ședință, noi continuăm ședința precedentă.
Oricum, chiar și în aceste condiții, încă o dată onorarea Drapelului Țării este un
lucru pozitiv.
Înainte de a purcede la examinarea ultimului subiect, care a rămas la ordinea
de zi de data trecută, și subiectul acesta se referă la proiectul nr.2248, politica
fiscală, va trebui, stimați colegi, să aprobăm ordinea de zi, proiectul care a fost
propus de către Biroul permanent, pentru perioada zilelor 15 – 23 decembrie. De ce
atrag atenția? Ca să nu ieșim acum cu propunerile deputaților fracțiunilor, ci la
momentul aprobării acelei ordini de zi. După care o să mergem deja cu un număr
de proiecte, pe care o să-l stabilim cu dumneavoastră, din ordinea de zi aprobată.
Dar, înainte de aceasta, vreau să vă anunț că Curtea Constituțională, prin
Hotărîrea nr.26 din 13 decembrie curent, a validat mandatul de deputat în
Parlament al candidatului supleant pe lista Partidului Liberal Democrat domnul
Gheorghe Focșa. Să-l salutăm pe noul nostru coleg, să-i dorim mult succes.
(Aplauze.)
Dacă sînt nuanțe procedurale.
Microfonul nr.4.
Domnul Mihai Godea:
Mulțumesc, domnule Președinte.
Stimați colegi,
Acum cîteva zile, a plecat dintre noi una dintre cele mai remarcabile
personalități literare și politice, este vorba de Leonida Lari. Și am să rog corpul
legiuitor să ținem un minut de reculegere în memoria celei care a fost Leonida
Lari.
Domnul Marian Lupu:
Da. Stimați colegi,
Rog să păstrăm un minut de reculegere. (Se păstrează un minut de
reculegere.)
Mulțumesc.