Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a III-a ORDINARĂ – DECEMBRIE 2011
15 decembrie – continuarea ședinței din 9 decembrie 2011
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2248
din 17 octombrie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
(Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi – art.71, 10; Legea taxei de
stat – art.6; ş.a.). Politica fiscal-bugetară pentru anul 2012. (Raportor – domnul
Veaceslav Negruţa, ministrul finanţelor.)
4. Aprobarea proiectului ordinii de zi a şedinţelor în plen ale Parlamentului
pentru următoarea perioadă bisăptămînală.
5. Ora întrebărilor.
6. Răspunsul domnului Director general al Serviciului Grăniceri Roman
Revenco la întrebările mai multor deputați cu privire la schimbarea denumirii
avanpostului de frontieră în satul Stoianovca.
7. Răspunsul domnului viceministru al culturii Gheorghe Postică la
întrebarea doamnei deputat Alla Mironic cu privire la ocrotirea monumentelor
istorice.
8. Declarația domnului deputat Vladimir Saharneanu – Fracțiunea
Partidului Liberal.
Ședința începe la ora 10.00.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
Parlamentului, de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al Parlamentului, și
de domnul Artur Reșetnicov, vicepreședinte al Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Rog să vă ocupați locurile, pentru a începe ședința plenului Parlamentului.
Secretariatul,
Rog să anunțați prezența.
2
Domnul Maxim Ganaciuc – secretar general adjunct al Parlamentului,
șeful Direcției documentare parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 97 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Petrenco Grigore – în delegație; Guțu Ana – la cerere;
Ciobanu Ghenadie, Olaru Nicolae.
Domnul Marian Lupu:
Da. Stimați colegi,
Ședința este deliberativă. Rog să onorăm Drapelul Țării. (Se onorează
Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Înainte de a continua ședința… Da, readuc aminte. De fapt, eu trebuia să
readuc aminte că noi nu începem o nouă ședință, noi continuăm ședința precedentă.
Oricum, chiar și în aceste condiții, încă o dată onorarea Drapelului Țării este un
lucru pozitiv.
Înainte de a purcede la examinarea ultimului subiect, care a rămas la ordinea
de zi de data trecută, și subiectul acesta se referă la proiectul nr.2248, politica
fiscală, va trebui, stimați colegi, să aprobăm ordinea de zi, proiectul care a fost
propus de către Biroul permanent, pentru perioada zilelor 15 – 23 decembrie. De ce
atrag atenția? Ca să nu ieșim acum cu propunerile deputaților fracțiunilor, ci la
momentul aprobării acelei ordini de zi. După care o să mergem deja cu un număr
de proiecte, pe care o să-l stabilim cu dumneavoastră, din ordinea de zi aprobată.
Dar, înainte de aceasta, vreau să vă anunț că Curtea Constituțională, prin
Hotărîrea nr.26 din 13 decembrie curent, a validat mandatul de deputat în
Parlament al candidatului supleant pe lista Partidului Liberal Democrat domnul
Gheorghe Focșa. Să-l salutăm pe noul nostru coleg, să-i dorim mult succes.
(Aplauze.)
Dacă sînt nuanțe procedurale.
Microfonul nr.4.
Domnul Mihai Godea:
Mulțumesc, domnule Președinte.
Stimați colegi,
Acum cîteva zile, a plecat dintre noi una dintre cele mai remarcabile
personalități literare și politice, este vorba de Leonida Lari. Și am să rog corpul
legiuitor să ținem un minut de reculegere în memoria celei care a fost Leonida
Lari.
Domnul Marian Lupu:
Da. Stimați colegi,
Rog să păstrăm un minut de reculegere. (Se păstrează un minut de
reculegere.)
Mulțumesc.
3
Microfonul nr.3.
Doamna Violeta Ivanov – Fracțiunea PCRM:
Referitor la ordinea de zi.
Domnule Președinte,
Solicit să fie exclus din
...