N u m ă r ă t o r i i:
– 34.
– 20.
Domnul Igor Corman:
54 de deputați sînt prezenți în sală. Avem cvorumul, pentru a continua
ședința.
Da, văd cîteva anunțuri de procedură.
Domnul Streleț.
Domnul Valeriu Streleț:
Mulțumesc, domnule Președinte.
În temeiul articolului 46 alineatul (3) din Regulamentul Parlamentului, rog
ca proiectele discutate parțial la ședința precedentă, nr.127 și nr.49, să fie
transferate pentru o altă ședință, pentru mîine. E posibil. Procedura de vot la nr.127
și dezbaterea proiectului nr.49.
Este articolul 46 alineatul (3). Să faceți uz de dreptul dumneavoastră.
Domnul Igor Corman:
Domnul Reidman.
Domnul Oleg Reidman:
Спасибо.
Уважаемые коллеги!
Я хотел бы вам напомнить, что на этом продолжающемся заседании
Партия коммунистов протестовала, фракция Партии коммунистов
протестовала против того, что в результате слушаний по 7 апреля не было
принято никакого постановления, и поэтому мы в этом заседании
продолжаем не участвовать.
Спасибо.
Domnul Igor Corman:
Domnul Dodon.
Domnul Igor Dodon:
Domnule Președinte,
Noi, de asemenea, la ședința precedentă și la continuarea acestei ședințe, am
părăsit Sala de ședințe, de aceea la continuarea ședinței Parlamentului din 4 aprilie
nu vom participa.
Vă mulțumim.
Domnul Igor Corman:
S-a anunțat și domnul Deliu. Deci din partea Fracțiunii a vorbit domnul
Streleț. Tot la subiectul …
Domnul Deliu.