Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VIII-a ORDINARĂ – APRILIE 2014
Ședința din ziua de 10 aprilie 2014
continuarea ședinței din 4 aprilie 2014
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat
al Republicii Moldova.)
2. Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.107 din
17 martie 2014 pentru modificarea unor acte legislative (Codul electoral – art.53;
Legea cu privire la Concepția Sistemului informațional automatizat de stat
”Alegeri” – pct.12).
4. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.128 din
26 martie 2014 privind importul unor autospeciale.
5. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.19 din
24 ianuarie 2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.123-XVIII din
23 decembrie 2009 cu privire la gazele naturale.
6. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.14 din
22 ianuarie 2014 pentru modificarea articolului 183 din Codul muncii al Republicii
Moldova nr.154-XV din 28 martie 2003.
7. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.516 din
12 decembrie 2013 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.272 din
23 decembrie 2011.
Ședința începe la ora 10.09.
Lucrările sînt prezidate de domnul Igor Corman, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici și de domnii Andrian Candu
și Oleg Bodrug, vicepreședinți ai Parlamentului.
Domnul Igor Corman:
Bună dimineața, domnilor deputați.
Vă rog să vă ocupați locurile.
Astăzi continuăm ședința de vineri.
Rog numărătorii oficiali să anunțe prezența în sală.
2
N u m ă r ă t o r i i:
– 34.
– 20.
Domnul Igor Corman:
54 de deputați sînt prezenți în sală. Avem cvorumul, pentru a continua
ședința.
Da, văd cîteva anunțuri de procedură.
Domnul Streleț.
Domnul Valeriu Streleț:
Mulțumesc, domnule Președinte.
În temeiul articolului 46 alineatul (3) din Regulamentul Parlamentului, rog
ca proiectele discutate parțial la ședința precedentă, nr.127 și nr.49, să fie
transferate pentru o altă ședință, pentru mîine. E posibil. Procedura de vot la nr.127
și dezbaterea proiectului nr.49.
Este articolul 46 alineatul (3). Să faceți uz de dreptul dumneavoastră.
Domnul Igor Corman:
Domnul Reidman.
Domnul Oleg Reidman:
Спасибо.
Уважаемые коллеги!
Я хотел бы вам напомнить, что на этом продолжающемся заседании
Партия коммунистов протестовала, фракция Партии коммунистов
протестовала против того, что в результате слушаний по 7 апреля не было
принято никакого постановления, и поэтому мы в этом заседании
продолжаем не участвовать.
Спасибо.
Domnul Igor Corman:
Domnul Dodon.
Domnul Igor Dodon:
Domnule Președinte,
Noi, de asemenea, la ședința precedentă și la continuarea acestei ședințe, am
părăsit Sala de ședințe, de aceea la continuarea ședinței Parlamentului din 4 aprilie
nu vom participa.
Vă mulțumim.
Domnul Igor Corman:
S-a anunțat și domnul Deliu. Deci din partea Fracțiunii a vorbit domnul
Streleț. Tot la subiectul …
Domnul Deliu.
3
Domnul Tudor Deliu:
Stimați deputați,
La data de 10 aprilie 2010, a avut loc catastrofa aviatică de la Smolensk în
rezultatul căreia a decedat delegația Republicii Polone și Președintele Țării Lech
Kaczynski. Rog să păstrăm un minut de reculegere în memoria lor. (Se păstrează
un minut de reculegere).
Domnul Igor Corman:
Domnul Munteanu.
Domnul Valeriu Munteanu:
Domnule Președinte,
Incidentul sau incidentele regretabile de data trecută de la prima parte a
acestei ședințe au avut loc din cauză că noi nu aplicăm votul electronic.
Noi avem toată posibilitatea să facem acest lucru și nu știu de ce
dumneavoastră, majoritatea, nu catadicsiți să purcedem la votarea electronică. Ați
acuzat că bolșevicii, comuniștii nu boicotează acest sistem. Iată acum în sală
sîntem toți în afară de comuniști, deci să-l aplicăm acum și eu sînt absolut sigur că
toată lumea este de bună-credință. Pentru că, în aceste condiții, va fi evitat

...