Domnul Valeriu Munteanu:
În această situaţie, noi vom avea nevoie să amendăm, să modificăm şi
Constituţia Republicii Moldova pentru că, la articolul 125 alineatul (1), Constituţia
stipulează în mod expres: „Procurorul este numit în funcţie de către Parlament, la
propunerea Preşedintelui acestuia”.
Prevederile Constituţiei sînt exprese în acest sens şi în această situaţie va
trebui să modificăm şi Constituţia.
În aceeaşi ordine de idei, spuneţi-mi, vă rog frumos, dacă şi alte prevederi
ale Constituţiei vor trebui modificate pentru a putea fi implementată strategia
pentru 2011 – 2016.
Domnul Oleg Efrim:
Aveţi perfectă dreptate, domnule deputat. În acest caz, urmează să fie
modificată Constituţia, precum şi în alte situaţii, care se regăsesc în strategie, cum
ar fi revederea componenţei Consiliului Superior al Magistraturii pentru oferirea
posibilităţii să participe la lucrările Consiliului Superior al Magistraturii
reprezentanţi ai societăţii civile sau pentru schimbarea modului de desemnare, sau
accedere în profesia de judecător pentru alte persoane care nu sînt magistraţi la
moment, în mod special pentru Curtea Supremă de Justiţie, unde ar putea să fie
admişi în calitate de judecători, potrivit practicilor internaţionale, … specialişti.
Domnul Valeriu Munteanu:
Mulţumesc, mulţumesc.
Şi de aici, evident, o precizare. În acest sens, Strategia prevede anumite
termene. În situaţia în care Constituţia rămîne în formula pe care o avem acum, iar
noi încercăm să implementăm strategia pe care ne o propuneţi dumneavoastră.
Cred că aceste lucruri sînt incompatibile.
Nu credeţi oportun ca, la începutul acestei perioade de cinci ani, să
modificăm Constituţia astfel încît să fie posibilă realizarea reformei în domeniu,
pentru că altfel iarăşi va fi o reformă de suprafaţă, iar cele mai importante
prevederi nu vor putea fi realizate, avînd în vedere acele prevederi restrictive, zic
eu, din Constituţia Republicii Moldova.
Domnul Oleg Efrim:
Ar fi ideal ca aceasta să poată fi.
Domnul Valeriu Munteanu:
Şi ce idei aveţi în acest sens vizavi de modificarea Constituţiei?
Domnul Oleg Efrim:
Din păcate, modificarea Constituţiei nu depinde exclusiv doar de Ministerul
Justiţiei. Din acest considerent, dacă observaţi în proiectul Strategiei termenul
pentru modificarea Constituţiei şi pentru acele schimbări pe care ni le propunem şi
care necesită schimbarea Constituţiei, sînt prevăzute nu pentru primul an, dar
pentru anii al treilea, al patrulea și al cincilea.