Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

D U P Ă P A U Z Ă
Domnul Marian Lupu:
Stimați deputați, vă rog să vă ocupați locurile.
Stimați colegi numărători,
Vă rog să anunțați prezența deputaților în sală.
N u m ă r ă t o r i i:
Sectorul nr.3 – 30.
Sectorul nr.2 – 25.
Domnul Marian Lupu:
– 25.
55 de deputaţi în Parlament prezenţi în sală. Constat caracterul deliberativ al
şedinţei.
Domnule ministru,
Vă rog la tribună, să continuăm dezbaterile pe marginea proiectului nr.2060.
Strategia de reformare a sectorului justiţiei.
Stimaţi colegi,
Cine vine cu întrebări rog să ocupaţi locurile la microfon. Aşa, ultima dată
ne-am oprit la microfonul nr. 3. Deci, mergem pe cerc.
Microfonul nr. 5.
Domnul Valeriu Munteanu:
Domnule Preşedinte,
Domnule ministru,
În discursul pe care…, în prezentarea pe care aţi făcut-o astăzi ne-aţi spus că
în cadrul acestei strategii prevedeţi schimbarea modului de numire al Procurorului
General în vederea asigurării independenţei acestuia.
Spuneţi-mi, vă rog frumos, aţi elaborat deja sau aveţi idei în acest sens: cum
poate fi schimbat acest mecanism de numire a Procurorului General?
Domnul Oleg Efrim:
Vă mulţumesc, domnule deputat.
Sînt mai multe soluţii pentru a asigura rezultatul dorit. Evident că la această
etapă nu avem o soluţie definitivă, pentru că urmează să studiem această problemă.
Şi, de comun acord cu toţi actorii implicaţi în acest proces, să ajungem la formula
care, pe de o parte, va realiza compromisul, iar pe de altă parte, va asigura
rezultatul dorit, şi anume independenţa şi excluderea oricărei presiuni asupra
Procurorului General.
Cu titlu de exemplu, o variantă care este posibil să existe, este cea similară
modului în care se desemnează judecătorii, care sînt propuşi de către Consiliu sau
s-ar putea ca candidatura Procurorului General să fie propusă de Consiliul Superior
al Procurorilor şi să fie numită prin… fie de Parlament, fie de Preşedintele ţării.
29
Domnul Valeriu Munteanu:
În această situaţie, noi vom avea nevoie să amendăm, să modificăm şi
Constituţia Republicii Moldova pentru că, la articolul 125 alineatul (1), Constituţia
stipulează în mod expres: „Procurorul este numit în funcţie de către Parlament, la
propunerea Preşedintelui acestuia”.
Prevederile Constituţiei sînt exprese în acest sens şi în această situaţie va
trebui să modificăm şi Constituţia.
În aceeaşi ordine de idei, spuneţi-mi, vă rog frumos, dacă şi alte prevederi
ale Constituţiei vor trebui modificate pentru a putea fi implementată strategia
pentru 2011 – 2016.
Domnul Oleg Efrim:
Aveţi perfectă dreptate, domnule deputat. În acest caz, urmează să fie
modificată Constituţia, precum şi în alte situaţii, care se regăsesc în strategie, cum
ar fi revederea componenţei Consiliului Superior al Magistraturii pentru oferirea
posibilităţii să participe la lucrările Consiliului Superior al Magistraturii
reprezentanţi ai societăţii civile sau pentru schimbarea modului de desemnare, sau
accedere în profesia de judecător pentru alte persoane care nu sînt magistraţi la
moment, în mod special pentru Curtea Supremă de Justiţie, unde ar putea să fie
admişi în calitate de judecători, potrivit practicilor internaţionale, … specialişti.
Domnul Valeriu Munteanu:
Mulţumesc, mulţumesc.
Şi de aici, evident, o precizare. În acest sens, Strategia prevede anumite
termene. În situaţia în care Constituţia rămîne în formula pe care o avem acum, iar
noi încercăm să implementăm strategia pe care ne o propuneţi dumneavoastră.
Cred că aceste lucruri sînt incompatibile.
Nu credeţi oportun ca, la începutul acestei perioade de cinci ani, să
modificăm Constituţia astfel încît să fie posibilă realizarea reformei în domeniu,
pentru că altfel iarăşi va fi o reformă de suprafaţă, iar cele mai importante
prevederi nu vor putea fi realizate, avînd în vedere acele prevederi restrictive, zic
eu, din Constituţia Republicii Moldova.
Domnul Oleg Efrim:
Ar fi ideal ca aceasta să poată fi.
Domnul Valeriu Munteanu:
Şi ce idei aveţi în acest sens vizavi de modificarea Constituţiei?
Domnul Oleg Efrim:
Din păcate, modificarea Constit
...