Doamna Liliana Palihovici:
Am înțeles.
Domnul Ion Butmalai:
Și, cu certitudine, domnule ministru, inițiativa care vine de la dumneavoastră
noi o s-o susținem, toți deputații, ca medicii-șefi, medicii de la CMF, inclusiv
deștepții ceea ce la CNAM să fie numiți după capacități profesionale.
Și este un lucru bun, dumneavoastră… inițiativa prin Guvern, la Parlament și
noi o susținem, și vă dorim sănătate, căci sănătatea pentru cetățeni este lucrul
principal.
Vă mulțumim, domnule ministru.
Domnul Andrei Usatîi:
Mulțumesc.
Doamna Liliana Palihovici:
Vă mulțumesc, domnule ministru.
Stimați colegi care mai sînteți în sală, acestea au fost răspunsurile la
interpelări și acum, vă rog, întrebările pe care le aveți.
Microfonul nr.4.
Domnul Nae-Simion Pleșca – Fracțiunea PLDM:
Întrebarea mea este adresată Secretarului General al Secretariatului
Parlamentului și vreau ca, pentru joia următoare, să fiu informat oral, în plenul
Parlamentului, cu privire la deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către
deputații în Parlamentul Republicii Moldova și funcționarii Secretariatului
Parlamentului în perioada 2010 pînă în prezent cu următoarele precizări: destinația
deplasării, scopul și oportunitatea deplasării, perioada de timp, evenimentul,
rezultatele deplasării, cine nominalizează persoanele care pleacă în deplasările
oficiale, de ce deseori se desemnează unele și aceleași persoane, de ce nu sînt
informați președinții de comisii și membrii acesteia, precum și secretariatul
comisiei despre invitațiile care parvin în Parlament referitor la participarea la
diferite reuniuni, conferințe, seminare, treninguri, inclusiv pentru studierea,
perfecționarea unei limbi străine; devizul de cheltuieli, cu indicarea sursei de
acoperire a cheltuielilor respective.
Totodată, rog să-mi comunicați, Secretarul General și… am în vedere, de ce
pînă în prezent nu mi s-a repartizat calculator?
Doamna Liliana Palihovici:
Alte întrebări nu sînt.
Stimați colegi,
Declar ședința închisă.
Următoarea ședință va fi mîine, vineri, 4 noiembrie, la ora 10.00.
La revedere.