D U P Ă P A U Z Ă
Domnul Marian Lupu:
Cîți oameni avem în sală? Poftim? (Rumoare în sală.) Care comisie? Că noi
parcă nu prea avem comisii. Comisia juridică, numiri și imunități sau care?
Comisia economie, buget și finanțe.
Deci, stimați colegi,
Pe sectoare, anunțați-mi, vă rog, domnule Sîrbu, sectorul nr.2 și sectorul
nr.3, prezența în sală. Că grupul de lucru nu știu, care mai lucrează, lasă să lucreze.
Noi mai avem subiecte pe ordinea de zi, ședința nu a încheiat.
N u m ă r ă t o r i i:
Sectorul nr.3 – 14.
Domnul Marian Lupu:
Sectorul nr.3 – 14 persoane prezente.
Sectorul nr.1?