Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

D U P Ă P A U Z Ă
Domnul Marian Lupu:
Cîți oameni avem în sală? Poftim? (Rumoare în sală.) Care comisie? Că noi
parcă nu prea avem comisii. Comisia juridică, numiri și imunități sau care?
Comisia economie, buget și finanțe.
Deci, stimați colegi,
Pe sectoare, anunțați-mi, vă rog, domnule Sîrbu, sectorul nr.2 și sectorul
nr.3, prezența în sală. Că grupul de lucru nu știu, care mai lucrează, lasă să lucreze.
Noi mai avem subiecte pe ordinea de zi, ședința nu a încheiat.
N u m ă r ă t o r i i:
Sectorul nr.3 – 14.
Domnul Marian Lupu:
Sectorul nr.3 – 14 persoane prezente.
Sectorul nr.1?
57
N u m ă r ă t o r i i:
– 28.
Domnul Marian Lupu:
– 28.
Mulțumesc. 42.
Sectorul nr.2?
N u m ă r ă t o r i i:
–23.
Domnul Marian Lupu:
– 23.
Deci avem 65 de persoane prezente în sală. Putem să continuăm ședința.
Precum v-am anunțat, Raportul Comisiei de anchetă privind cazul
cazinourilor și proiectul de hotărîre care a fost elaborat de către această Comisie de
anchetă. Proiectul nr.2139.
Invit la tribuna centrală pe doamna Apolschii, președinta acestei Comisii de
anchetă, pentru prezentarea raportului și concluziilor la care a ajuns comisia.
Doamna Raisa Apolschi – Fracțiunea PDM:
Stimate domnule Președinte al Parlamentului,
Doamnelor și domnilor deputați,
Onorată asistență,
Întru executarea Hotărîrii Parlamentului nr.75 din 15 aprilie 2011 vă prezint
Raportul Comisiei de anchetă, constituit în conformitate cu articolul 34 din
Regulamentul Parlamentului, privind elucidarea circumstanțelor votării și semnării
Legii nr.176 din 15 iulie 2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.451 din
30 iulie 2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător.
Am să prezint sinteza Raportului Comisiei și am să mă axez pe următoarele
aspecte. Istoricul și cum a fost adoptată legea, procedura internă de pregătire a
documentelor existente în Parlament, chestiunea ce ține de corespondența dintre
Parlament și Guvern, declarațiile contradictorii și atitudinea persoanelor anchetate.
Cîteva concluzii și recomandări:
Raportul Comisiei de anchetă a fost elaborat în baza materialelor prezentate
de către comisiile parlamentare și de către deputați, de către Secretariatul
Parlamentului și audierii persoanelor.
Constatările din cuprinsul raportului s-au făcut în baza contrapunerii și
analizei critice a informațiilor din gestiune, astfel încît constatările să fie obiective
și imparțiale.
Un alt element probatoriu, care a făcut lumină în unele momente ce țin de
obiectul de investigație a comisiei, le-au prezentat înregistrările audierilor în fața
Comisiei de anchetă a deputaților, reprezentanților Ministerului Economiei,
funcționarului Secretariatului Parlamentului.
58
Aici am dori să evidențiem atitudinea grosolană, obraznică și
comportamentul inadecvat al unor persoane audiate de către Comisie, care s-au
eschivat de a da răspunsuri la întrebările puse de membrii Comisiei ori au dat
răspunsuri superficiale, motivînd chiar prin amnezie.
Acum voi trece în revistă puțin istoricul în fapte al procesului de adoptare a
legii respective. În baza legislației, Guvernul a inițiat elaborarea unui proiect de
Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.451 din 30 iulie 2001 privind
reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător.
În conformitate cu declarațiile viceprim-ministrului economiei,
viceministrului economiei Sergiu Ciobanu, de elaborare a proiectului s-a ocupat
Direcția de reglementare a activității de întreprinzător în cadrul Ministerului
Economiei.
În rezultat, a fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr.233 din 7 aprilie 2010 cu
privire la aprobarea proiectului de Lege nr.451 din 30 iulie privind reglementarea
prin licențiere a activității de întreprinzător, contrasemnată de Lazăr, viceprimministru,
ministrul economiei, Tănase; ministrul justiției; și domnul Negruță,
ministrul finanțelor.
La data de 21 aprilie 2010, prin scrisoarea de însoțire, semnată de Ministrul
de stat Bodiul, proiectul de lege în cauză a fost prezentat Parlamentului. În
continuare, prin 
...