Domnul Marian Lupu:
Da, vă rog. (Se păstrează un minut de reculegere.)
Mulțumesc.
Microfonul nr.4.
Doamna Corina Fusu – Fracțiunea PL:
Rog să fie inclus pe ordinea de zi a ședinței de astăzi proiectul de Hotărîre
nr.846 pentru completarea Hotărîrii Parlamentului cu privire la zilele de sărbătoare,
de odihnă și comemorative. Respectivul proiect are raportul comisiei și avizul
Direcției juridice, unul favorabil.
Domnul Marian Lupu:
Microfonul nr.3.
Domnul Alexandr Petkov – Fracțiunea PCRM:
Mulțumesc.
Domnule Președinte,
Domnilor deputați,
Vreau să vă anunț că astăzi a fost admisă încălcarea Regulamentului și
ședința Comisiei cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media media,
sport a fost una desfășurată cu încălcarea Regulamentului Parlamentului, articolul
21,(2), care spune că la ședință participă cu drept de vot membrul supleant, care
face parte din aceeași fracțiune parlamentară.
Astăzi, domnul Lucinschi, pentru a deschide ședința comisiei, a invitat încă
doi membri supleanți de la Fracțiunea PL în prezența încă și a membrului comisiei
Corina Fusu, deci au fost trei. Respectiv, noi considerăm ședința comisiei de astăzi
drept una ilegală.
Domnul Marian Lupu:
Bine. Avînd, probabil, informația la subiectul evocat de la microfonul nr.3.
Microfonul nr.4.
Domnul Chiril Lucinschi – Fracțiunea PLDM:
Vreau să vă aduc la cunoștință că membrul comisiei, domnul Bolboceanu, a
întîrziat un pic, dar era prezent. De aceea, noi am votat ceea ce am votat, deci
subiectele incluse în ordinea de zi cu membrii comisiei. De aceea, nu simt nici o…,
permanenți, nici o problemă.
Domnul Marian Lupu:
Eu am o propunere, stimați colegi, către toți și către autorii acestui proiect, și
către acei din comisie. Ieri, la ședința Biroului permanent, s-a discutat propunerea
colegilor noștri de la Partidul Liberal, ca astăzi să fie o ședință, în cadrul căreia să
se vină cu rapoarte organele de drept cu referință la rezultatele anchetei pînă în
ziua de astăzi, ținînd de data de 7 aprilie.