Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a II-a ORDINARĂ – APRILIE 2011
Ședința din ziua de 7 aprilie 2011
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.3572
din 25 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
(Legea cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova
– art.5; Legea cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova – art.16, 174,
179, 18; ş.a.).
4. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectul de Lege nr. 2887 din
27 decembrie 2010 pentru completarea Codului de executare al Republicii
Moldova nr.443-XV din 24 decembrie 2004 (art.110).
5. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2413
din 6 septembrie 2010 cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative
(Legea cu privire la poliţie – art.3; Legea cu privire la arme – art.13; Legea
securităţii statului – art.8; ş.a.).
6. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.680
din 14 martie 2011pentru modificarea şi completarea Legii nr.190-XVI din
26 iulie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării
terorismului (art.3, 4, 5, ş.a.).
7. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr. 2575
din 23 septembrie 2010 privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din
23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate
agriculturii rămîn în proprietatea statului.
8. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.455 din 22 februarie 2011 privind ratificarea Convenţiei
pentru stabilirea Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii.
9. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.489 din 24 februarie 2011 pentru ratificarea Contractului de
Finanţare dintre Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiţii. (Programul
de Restructurare a Sectorului Vitivinicol).
10. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.1954 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea
unor acte legislative (Legea taxei de stat – art.3; Legea cu privire la metodologia
calculării plăţii pentru servicii notariale – art.9).
2
11. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr. 2231
din 3 august 2010 privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din
23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate
agriculturii rămîn în proprietatea statului.
Ședința începe la ora 11.00.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al
Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Secretariatul,
Rog să anunțați prezența.
Domnul Maxim Ganaciuc – secretar general adjunct al Secretariatului
Parlamentului, șeful Direcției documentare parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună ziua. Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului
Parlamentului, din totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 96 de
deputați. Nu s-au înregistrat deputații: Ion Balan, Oleg Bodrug, Mihail Poleanschi,
Victor Popa, Zurabi Todua.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Ședința este deliberativă. Rog să onorăm Drapelul Țării. (Se onorează
Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Mulțumesc.
Stimați colegi,
Ordinea de zi a fost aprobată săptămîna trecută. Biroul permanent, care s-a
întrunit ieri în ședință, vine cu propunerea a 4 proiecte suplimentare pentru ordinea
de zi aprobată, este vorba de proiectele nr.680, nr.2231, nr.2534 și nr.837.
Regulamentar, urmează să supun votului această problemă tehnică.
Cine este pentru a accepta propunerea Biroului permanent rog să voteze.
Majoritatea. Vă mulțumesc. Aceste propuneri sînt acceptate.
Deci la ordinea de zi a ședinței de astăzi. Începem dreapta-s
...