Dializă și Transplant Renal de pe lîngă Ministerul Sănătății și care se plîng precum
că în ultima perioadă dumnealor sînt impuși să procure mult mai… multe
medicamente și alte necesități pentru ca să fie prestate serviciile la această
instituție.
Dumnealor sînt indignați de faptul că nu se respectă deci norma legală ce
ține de efectuarea acestor, să spunem așa, proceduri, gratis, așa cum prevede
legislația în vigoare, dar sînt permanent impuși să cumpere preparate medicale
să… și la alte suporturi financiare, pentru a avea grijă de sănătatea dumnealor.
Răspunsul la a doua întrebare am să o solicit în scris, iar ceea ce ține de
prima întrebare să vină toți subiecții de la tribuna centrală a Parlamentului, să
răspundă la întrebări.
Mersi.
Doamna Liliana Palihovici:
Doamna Mironic.
Doamna Alla Mironic:
Doamnă Palihovici,
Eu adresez întrebarea domnului Prim-ministru.
Întrebarea este legată cu aniversarea a 70-a a eliberării Moldovei: ce se
prevede în acest context și ce se prevede pentru veteranii de război ai Republicii
Moldova?
În republică avem aproximativ 2000 de veterani care se află în stare foarte
gravă.
Mulțumesc.
Doamna Liliana Palihovici:
Doamna Domenti.
Doamna Oxana Domenti:
Solicitarea mea este către doamna Spoială, șefa Departamentului Statistică.
Eu vreau să o invit în Parlament cu o informație cu privire la modul în care a
fost organizat și s-a desfășurat recensămîntul populației și al locuințelor.
La fel, solicit o informație cu privire la utilizarea surselor de finanțare a celor
90 de milioane de lei, care au fost alocați din bugetul de stat pentru organizarea
acestui exercițiu statistic.
Doamna Liliana Palihovici:
Vă mulțumesc.
Alte întrebări nu sînt.
Declar ședința…
Doamna Domenti.