7. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.179 din
5 mai 2015 cu privire la Agentul guvernamental. Proiectul nr.179
a fost dezbătut într-o ședință anterioară. La ședința de astăzi
acesta a fost supus doar votului.
8. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.262 din
24 iunie 2015 privind ratificarea Acordului de finanţare adiţională
dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru
Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Managementul
dezastrelor şi riscurilor climatice în Moldova” (Credit nr.5637-
MD). Proiectul nr.262 a fost dezbătut într-o ședință anterioară. La
ședința de astăzi acesta a fost supus doar votului.
9. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.21 din
24 ianuarie 2014 pentru modificarea și completarea unor acte
legislative (Legea privind protecția mediului înconjurător –
art.16, 22, 23 ș.a.; Legea privind apărarea împotriva incendiilor
– art. 23; Legea cu privire la protecția civilă – art. 20; ș.a.).
Proiectul nr.21 a fost dezbătut într-o ședință anterioară. La ședința
de astăzi acesta a fost supus doar votului.
10. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2 din
3 ianuarie 2014 pentru modificarea și completarea unor acte
legislative (Legea drumurilor – art.1; Legea privind transportul
prin conducte magistrale – art.4; Legea aviației civile – art.11;
Legea cadastrului bunurilor imobile – art.2, 4, 11, 13; ș.a.).
Proiectul nr.2 a fost dezbătut într-o ședință anterioară. La ședința
de astăzi acesta a fost supus doar votului.
11. Aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.253 din
17 iunie 2015 pentru modificarea și completarea Codului muncii
al Republicii Moldova (art. 18, 33, 38, 40, 49, 53, 54 ș.a.).
Proiectul nr.253 a fost dezbătut într-o ședință anterioară. La
ședința de astăzi acesta a fost supus doar votului.
12. Adoptarea proiectului de Hotărîre nr.223 din 26 mai 2015 pentru
aprobarea Raportului privind executarea bugetului asigurărilor
sociale de stat pe anul 2014. Proiectul nr.223 a fost dezbătut
într-o ședință anterioară. La ședința de astăzi acesta a fost supus
doar votului.
13. Adoptarea proiectului de Hotărîre nr.225 din 26 mai 2015 pentru
aprobarea Raportului privind executarea (utilizarea) fondurilor
asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2014. Proiectul
nr.225 a fost dezbătut într-o ședință anterioară. La ședința de
astăzi acesta a fost supus doar votului.