11. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.500 din 4 decembrie
2013 privind aprobarea componenței nominale a delegației Parlamentului
Republicii Moldova la Adunarea Parlamentară a statelor membre ale Procesului de
Cooperare în Europa de Sud-Est.
Ședința începe la ora 10.05.
Lucrările sînt prezidate de domnul Igor Corman, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici și de domnii Andrian Candu
și Oleg Bodrug, vicepreședinți ai Parlamentului.
Domnul Igor Corman:
Rog, Secretariatul,
Să anunțe prezența.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 94 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Abramciuc Veronica – din motive de sănătate; Butmalai Ion –
la cerere; Botnariuc Tatiana, Ceban Ion, Cojocaru Vadim, Vacarciuc Vadim,
Vitiuc Vladimir,
Domnul Igor Corman:
Mulțumesc.
Ședința este deliberativă. Vă rog să onorăm Drapelul Țării. (Se onorează
Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Vă mulțumesc.
Stimați colegi,
Înainte de a trece la examinarea ordinii de zi, vă informez, că astăzi, își
sărbătorește ziua de naștere doamna deputat Alla Mironic. Să-îi dorim La Mulți
Ani, sănătate și succese. (Aplauze.)
Așa, stimați colegi, deci noi ordinea de zi o avem aprobată. Nu înțeleg care
poate să fie procedura? Procedura în ziua de vineri este doar una, conform
Regulamentului, deci examinarea proiectelor din ordinea de zi. Să nu vă fie cu
supărare, stimați colegi, dar dacă veți veni cu declarații, voi fi nevoit să vă
amintesc că declarațiile se fac la sfîrșitul ședinței.
Dar nu înțeleg, de ce la toate microfoanele au iești colegi? Toți cu
procedura? La ordinea de zi. Ordinea de zi noi am aprobat-o, stimați colegi.
Deci doar dacă autorii sau președinții comisiilor vin cu anumite argumente
referitoare la anumite proiecte din ordinea de zi, atunci vă rog să faceți aceste
propuneri. Să începem deci cu microfonul nr.2.