Oferă ajutor refugiaților din Ucraina. Click pe Dopomoha.Md pentru participare.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VII-a ORDINARĂ – DECEMBRIE 2013
Ședința din ziua de 6 decembrie 2013
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat
al Republicii Moldova.)
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1466
din 27 iunie 2012 pentru completarea unor acte legislative (Legea cu privire la
tariful vamal – anexa nr.2; Legea pentru punerea în aplicare a Titlului III al
Codului fiscal – art.4).
4. Dezbaterea proiectului de Lege nr.431 din 1 noiembrie 2013 cu privire la
modificarea și completarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea
nr.797-XIII din 2 aprilie 1996. Procedura de vot va avea loc într-o ședință
ulterioară.
5. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.451 din
12 noiembrie 2013 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală
al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003 (art.36, 37, 63 ș.a.).
6. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.485 din 27 noiembrie 2013 pentru modificarea și
completarea Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr.249 din 2 noiembrie 2012
(anexa nr.6).
7. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.454 din
13 noiembrie 2013 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală
al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003 (art.313, 437).
8. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.455
din 13 noiembrie 2013 privind modificarea și completarea Codului de procedură
penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003 (art.431, 432, 433,
434).
9. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.449 din
12 noiembrie 2013 pentru modificarea articolului 123 din Codul penal al
Republicii Moldova.
10. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.478 din 26 noiembrie
2013 cu privire la modificarea Hotărîrii Parlamentului privind aprobarea
delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare
internaționale.
2
11. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.500 din 4 decembrie
2013 privind aprobarea componenței nominale a delegației Parlamentului
Republicii Moldova la Adunarea Parlamentară a statelor membre ale Procesului de
Cooperare în Europa de Sud-Est.
Ședința începe la ora 10.05.
Lucrările sînt prezidate de domnul Igor Corman, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici și de domnii Andrian Candu
și Oleg Bodrug, vicepreședinți ai Parlamentului.
Domnul Igor Corman:
Rog, Secretariatul,
Să anunțe prezența.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 94 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Abramciuc Veronica – din motive de sănătate; Butmalai Ion –
la cerere; Botnariuc Tatiana, Ceban Ion, Cojocaru Vadim, Vacarciuc Vadim,
Vitiuc Vladimir,
Domnul Igor Corman:
Mulțumesc.
Ședința este deliberativă. Vă rog să onorăm Drapelul Țării. (Se onorează
Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Vă mulțumesc.
Stimați colegi,
Înainte de a trece la examinarea ordinii de zi, vă informez, că astăzi, își
sărbătorește ziua de naștere doamna deputat Alla Mironic. Să-îi dorim La Mulți
Ani, sănătate și succese. (Aplauze.)
Așa, stimați colegi, deci noi ordinea de zi o avem aprobată. Nu înțeleg care
poate să fie procedura? Procedura în ziua de vineri este doar una, conform
Regulamentului, deci examinarea proiectelor din ordinea de zi. Să nu vă fie cu
supărare, stimați colegi, dar dacă veți veni cu declarații, voi fi nevoit să vă
amintesc că declarațiile se fac la sfîrșitul ședinței.
Dar nu înțeleg, de ce la toate microfoanele au iești colegi? Toți cu
procedura? La ordinea de zi. Ordinea de zi noi am aprobat-o, stimaț
...