11. Dezbaterea şi aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.339 din
15 iulie 2013 pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei Republicii
Moldova nr.1024-XIV din 2 iunie 2000 (art. 1, 17, 20 ș.a.).
12. Dezbaterea şi aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.273 din
18 iunie 2013 pentru modificarea și completarea articolului 25 din Legea nr.64-XII
din 31 mai 1990 cu privire la Guvern.
13. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședințelor de plen ale Parlamentului
pentru următoarea perioadă bisăptămînală.
Ședința începe la ora 10.06.
Lucrările sînt prezidate de domnul Igor Corman, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici și de domnii Andrian Candu
și Oleg Bodrug, vicepreședinți ai Parlamentului.
Domnul Igor Corman:
Bună dimineața, stimați colegi.
Vă rog să vă ocupați locurile. Rog, Secretariatul, să anunțați prezența.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 97 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Bondari Veaceslav, Vlah Irina – la cerere; Ceban Ion,
Plahotniuc Vladimir.
Domnul Igor Corman:
Mulțumesc.
Stimați colegi,
Ședința este deliberativă. Vă rog să onorăm Drapelul Țării. (Se onorează
Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Mulțumesc.
Domnilor deputați,
Vă amintesc că noi am aprobat aici, în ședință de plen, ordinea de zi pentru
ședința de astăzi. Dacă sînt careva obiecții întemeiate privind ordinea de zi, foarte
succint, vă rog, să le formulați.
Microfonul nr.4.
Domnul Igor Dodon:
Vă mulțumesc, domnule Președinte.