DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VI-a ORDINARĂ – MARTIE 2013
Ședința din ziua de 21 martie 2013
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2671
din 12 noiembrie 2012 pentru completarea unor acte legislative (Codul penal –
art.2421, 2422, 333, 334; Codul de procedură penală – art.1328). Pentru lectura a
doua a fost comasat cu inițiativa legislativă a deputaților A. Guțu, C. Fusu, B.
Vieru, M. Ghimpu, I. Hadârcă, V. Munteanu O. Bodrug, V. Saharneanu, V.
Nemerenco – proiectul de Lege nr.1246 din 8 iunie 2012 pentru modificarea și
completarea Codului penal nr.985-XV din 18 aprilie 2002.
4. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2060
din 20 septembrie 2012 cu privire la modificarea și completarea Codului
contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 (art.93,
405, 4161).
5. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2437
din 24 octombrie 2012 pentru modificarea și completarea Codului penal al
Republicii Moldova (art.1801, 1802). Pentru lectura a doua proiectul de Lege
nr.2437 din 24 octombrie 2012 a fost comasat cu inițiativa legislativă a deputatului
Mihai Godea – proiectul de Lege nr.892 din 2 mai 2012 privind completarea
Codului penal (art.1801).
6. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr. 58 din
11 februarie 2013 pentru modificarea Legii nr.231 din 23 septembrie 2010 cu
privire la comerțul interior (art.8).
7. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.83 din
27 februarie 2013 pentru modificarea Legii nr.231 din 23 septembrie 2010 cu
privire la comerțul interior (art.3, 8).
8. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.61 din
11 februarie 2013 privind protecția specială a copiilor în situație de risc și a
copiilor separați de părinți.
9. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1 din
13 februarie 2013 pentru completarea unor acte legislative (Legea privind
administrația publică locală – art.14; Legea asistenței sociale – art.13, 14; ș.a.).
10. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2 din
13 februarie 2013 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea