Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VI-a ORDINARĂ – MARTIE 2013
Ședința din ziua de 21 martie 2013
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2671
din 12 noiembrie 2012 pentru completarea unor acte legislative (Codul penal –
art.2421, 2422, 333, 334; Codul de procedură penală – art.1328). Pentru lectura a
doua a fost comasat cu inițiativa legislativă a deputaților A. Guțu, C. Fusu, B.
Vieru, M. Ghimpu, I. Hadârcă, V. Munteanu O. Bodrug, V. Saharneanu, V.
Nemerenco – proiectul de Lege nr.1246 din 8 iunie 2012 pentru modificarea și
completarea Codului penal nr.985-XV din 18 aprilie 2002.
4. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2060
din 20 septembrie 2012 cu privire la modificarea și completarea Codului
contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 (art.93,
405, 4161).
5. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2437
din 24 octombrie 2012 pentru modificarea și completarea Codului penal al
Republicii Moldova (art.1801, 1802). Pentru lectura a doua proiectul de Lege
nr.2437 din 24 octombrie 2012 a fost comasat cu inițiativa legislativă a deputatului
Mihai Godea – proiectul de Lege nr.892 din 2 mai 2012 privind completarea
Codului penal (art.1801).
6. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr. 58 din
11 februarie 2013 pentru modificarea Legii nr.231 din 23 septembrie 2010 cu
privire la comerțul interior (art.8).
7. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.83 din
27 februarie 2013 pentru modificarea Legii nr.231 din 23 septembrie 2010 cu
privire la comerțul interior (art.3, 8).
8. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.61 din
11 februarie 2013 privind protecția specială a copiilor în situație de risc și a
copiilor separați de părinți.
9. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1 din
13 februarie 2013 pentru completarea unor acte legislative (Legea privind
administrația publică locală – art.14; Legea asistenței sociale – art.13, 14; ș.a.).
10. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2 din
13 februarie 2013 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
2
cu privire la statutul juridic al cetățenilor străini și al apatrizilor în Republica
Moldova – art.8, Legea ocrotirii sănătății – art.26; ș.a.).
11. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.32 din
1 februarie 2013 cu privire la modificarea și completarea Codului fiscal (art.1012).
Pentru lectura a doua, se propune comasarea proiectului de Lege nr.32 din
1 februarie 2013, ca proiect de alternativă, cu proiectul de Lege nr.104 din
11 martie 2013.
12. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.121 din
18 martie 2013 privind scutirea Primăriei or. Ceadîr-Lunga, UTA Găgăuzia de
compensarea pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a terenului
pentru construcția complexului sportiv.
13. Prezentarea de către doamna vicepreședinte al Companiei Naționale de
Asigurări Sociale Tatiana Popa a informației privind modul de calculare a pensiei
pentru domnul președinte al Consiliului Superior al Magistraturii Nichifor Corochi.
14. Întrebările deputaților.
Ședința începe la ora 10.02.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al
Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Bună dimineața.
Rog să vă ocupați locurile dumneavoastră, pentru a începe ședința plenului
Parlamentului.
Voi ruga Secretariatul să anunțe prezența în sală.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 95 de deputați
...