Cine este pentru adoptarea acestui proiect în a doua lectură rog să voteze. E
numărul 6 pe ordinea de zi. (Rumoare în sală.)
Numărul 6 pe ordinea de zi.
N u m ă r ă t o r i i:
Sectorul nr.3 – 24.
Domnul Marian Lupu:
Mulțumesc.
N u m ă r ă t o r i i:
Sectorul nr.2 – 29.
Domnul Marian Lupu:
Sectorul nr.1 – zero.
Acolo lumea s-a lenevit definitiv.
53 de votri „pro”. Împotrivă? Zero voturi. Proiectul de Lege nr.2544 este
adoptat în a doua lectură.
Stimați colegi,
Pentru acei care nu au ajuns să participe la discuția care a avut loc la nivelul
fracțiunilor parlamentare, care reprezintă majoritatea parlamentară, s-a ajuns la
concluzia că proiectele, celelalte 4, 5 proiecte, dacă nu greșesc, mai urmează să fie
prelucrate. Aceasta a fost concluzia generală pe care o anunț în această sală.
Respectiv, proiectele restante urmează să fie examinate săptămîna viitoare.
Aici închid ședința de astăzi.
Vă mulțumesc.
Următoarea ședință va avea loc joi, săptămîna viitoare, pe data de 6
decembrie, ora 10.00.
Mulțumesc.
Ședința s-a încheiat la ora 16.22.
Stenograma a fost pregătită spre publicare
în Direcția generală documentare parlamentară
a Secretariatului Parlamentului.