Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a V-a ORDINARĂ – NOIEMBRIE 2012
Ședința din ziua de 30 noiembrie 2012
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2291 din
21 octombrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.135-XVI din
14 iunie 2007 privind societăţile cu răspundere limitată (art. 3, 11, 12 ş.a.).
4. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2419 din
23 octombrie 2012 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii
Moldova și Guvernul Georgiei privind călătoriile fără vize ale cetățenilor.
5. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2480 din
26 octombrie 2012 pentru ratificarea Protocolului adițional la Convenția privind
drepturile omului și biomedicina cu privire la cercetarea biomedicală.
6. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2628 din
8 noiembrie 2012 pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica
Moldova și Asociația Internațională de Dezvoltare privind realizarea Programului
de creștere a competitivității în Republica Moldova.
7. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2411 din
23 octombrie 2012 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr.282
din 27 decembrie 2011 (art.1, 3, anexa nr.1 ș.a.).
8. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.537 din
19 martie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu
privire la Banca Națională a Moldovei – art.2, 3, 5 ș.a.; Legea privind
reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător – art.8; ș.a.).
9. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2544 din
1 noiembrie 2012 pentru modificarea și completarea unor prevederi din Codul de
procedură penală a Republicii Moldova (art.6, 255, 274, 511).
Ședința începe la ora 14.12.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
Parlamentului, și de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al Parlamentului.
2
Domnul Marian Lupu:
Vă rog să vă ocupați locurile dumneavoastră, pentru a începe ședința
plenului.
Secretariatul,
Rog să anunțați prezența.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună ziua.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a Parlamentului, din totalul celor
100 de deputați, și-au înregistrat prezența 86 de deputați. Nu s-au înregistrat
deputații: Ciobanu Maria – în delegație; Vieru Boris – din motive de sănătate;
Balmoș Galina, Guțu Ana, Mocanu Gheorghe, Pleșca Nae-Simion, Șupac Inna,
Todua Zurabi, Vlah Irina – la cerere; Olaru Nicolae, Petrenco Grigore, Sîrbu
Serghei, Starîș Constantin, Voronin Vladimir.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Ședința este deliberativă. Rog să onorăm Drapelul Țării. (Se onorează
Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Stimați colegi,
Astăzi sîntem ziua de vineri. Repet: potrivit rigorilor Regulamentului, astăzi
nu putem suplimenta ordinea de zi, lucrul acesta l-am discutat și l-am făcut ieri,
doar în cazul în care se atestă situații cînd anumite proiecte pot fi propuse doar
pentru amînare sau pentru excludere.
Microfonul nr.5.
Domnul Valeriu Munteanu – Fracțiunea PL:
Domnule Președinte,
Stimați colegi,
În ajunul și cu prilejul Zilei, Sărbătorii Naționale a românilor de
pretutindeni, Ziua Marii Uniri, care simbolizează împlinirea idealului național de
unificare a românilor, început de basarabeni la 27 martie și desăvîrșit la 1
decembrie 1918 la Alba Iulia, din numele Fracțiunii Partidului Liberal felicităm
românii de pretutindeni, exprimîndu-ne încrederea că ne vom regăsi cît de curînd
posibil în marea familie europeană.
Țin să menționez, în mod special pentru comuniști și alte neamuri, că am
vorbit în limba română.
Mulțumesc. (Aplauze.)
Domnul Marian Lupu:
Acum, stimați colegi, la ordinea de zi, ca să mai lucrăm și pentru M
...