DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a V-a ORDINARĂ – NOIEMBRIE 2012
Ședința din ziua de 30 noiembrie 2012
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2291 din
21 octombrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.135-XVI din
14 iunie 2007 privind societăţile cu răspundere limitată (art. 3, 11, 12 ş.a.).
4. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2419 din
23 octombrie 2012 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii
Moldova și Guvernul Georgiei privind călătoriile fără vize ale cetățenilor.
5. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2480 din
26 octombrie 2012 pentru ratificarea Protocolului adițional la Convenția privind
drepturile omului și biomedicina cu privire la cercetarea biomedicală.
6. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2628 din
8 noiembrie 2012 pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica
Moldova și Asociația Internațională de Dezvoltare privind realizarea Programului
de creștere a competitivității în Republica Moldova.
7. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2411 din
23 octombrie 2012 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr.282
din 27 decembrie 2011 (art.1, 3, anexa nr.1 ș.a.).
8. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.537 din
19 martie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu
privire la Banca Națională a Moldovei – art.2, 3, 5 ș.a.; Legea privind
reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător – art.8; ș.a.).
9. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2544 din
1 noiembrie 2012 pentru modificarea și completarea unor prevederi din Codul de
procedură penală a Republicii Moldova (art.6, 255, 274, 511).
Ședința începe la ora 14.12.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
Parlamentului, și de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al Parlamentului.