Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a IV-a ORDINARĂ – MAI 2012
Ședința din ziua de 11 mai 2012
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.206
din 30 ianuarie 2012 pentru modificarea unor acte legislative (Legea ocrotirii
sănătății – art.46; Codul familiei – art.13; ș.a.).
3. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.457 din
5 martie 2012 privind acreditarea prestatorilor de servicii sociale.
4. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.951 din 10 mai 2012
pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.102 din 12 mai 2011 privind
aprobarea componenței nominale a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova
la organizațiile parlamentare internaționale.
5. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2183
din 7 octombrie 2011 pentru modificarea Codului funciar nr.828-XII din
25 decembrie 1991 (art. 36, 73).
6. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.834 din 24 aprilie 2012 cu privire la majorarea sumei de
subscripție a Republicii Moldova la Fondul Monetar Internațional.
7. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1582
din 11 iulie 2011 privind regimul armelor şi muniţiilor cu destinaţie civilă.
8. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.627 din
29 martie 2012 pentru modificarea și completarea Codului contravențional al
Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 (art.2631, 400).
9. Aprobarea proiectului ordinilor de zi ale şedinţelor în plen ale
Parlamentului pentru următoarea perioadă bisăptămînală.
10. Declarația domnului deputat Valeriu Ghilețchi, Fracțiunea Partidului
Liberal Democrat din Moldova.
2
Ședința începe la ora 10.02.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Bună dimineața.
Rog să vă ocupați locurile dumneavoastră în Sala de ședințe a plenului
Parlamentului, pentru a începe ședința propriu-zisă.
Secretariatul,
Rog să anunțați prezența în sală.
Domnul Maxim Ganaciuc – secretar general adjunct al Parlamentului,
șeful Direcției documentare parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 54 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații Fracțiunii Partidului Comuniștilor. De asemenea, nu s-au
înregistrat deputații: Candu Andrian – în delegație; Plahotniuc Vladimir – la
cerere; Fusu Corina – din motive de sănătate; Frumosu Elena, Godea Mihai, Stella
Jantuan, Palihovici Liliana, Zaporojan Lilian.
Domnul Marian Lupu:
Da. Vă mulțumesc.
Stimați colegi,
Constat caracterul deliberativ al ședinței. Rog să onorăm Drapelul Țării. (Se
onorează Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Mulțumesc.
Stimați colegi,
Trecem direct la subiectele incluse pe ordinea de zi a ședinței de astăzi. Și
vom începe cu proiectul de Lege nr.206 pentru modificarea unor acte legislative.
Lectura a doua. Voi ruga comisia.
Domnul Vladimir Hotineanu – Fracțiunea PLDM:
Onorate domnule Președinte,
Doamnelor și domnilor deputați,
Comisia protecție socială, sănătate și familie a examinat, pentru lectura a
doua, proiectul de Lege privind modificarea unor acte legislative și a constatat
următoarele:
În lectura întîi au fost expuse unele observații privind dreptul de examen
medical obligatoriu al cuplurilor care tind să se căsătorească și s-au cerut unele
modificări, care au fost luate în considerație, expuse în tabelul de divergențe. Și
comisia a susținut unanim raportul pentru lectura a doua.
Rog ca proiectul de lege să fie votat.
3
Domnul Marian Lupu:
Da. Mulțumesc, domnule președinte.
Alte propuneri pentru lectura a doua la acest proiect nr.206? Nu sînt.
Domnule președinte al comisiei,
Vă mulțumesc.
Stimați colegi,
În condițiile raportului comisiei de profil, 
...