Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a IV-a ORDINARĂ – MAI 2012
Ședința din ziua de 31 mai 2012
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr. 915 din 5 mai 2012 privind importul unui autovehicul.
4. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr. 772 din 12 aprilie 2012 pentru ratificarea Acordului dintre
Guvernul Republicii Moldova și Centrul Internațional pentru Dezvoltarea
Politicilor în domeniul Migrației (CIDPM) cu privire la statutul Organizației în
Republica Moldova și cooperarea în domeniul migrației.
5. Prezentarea raportului comisiei permanente sesizate în fond asupra
proiectului de Lege nr. 2822 din 21 septembrie 2001 privind Statutul personalului
didactic. Respingerea proiectului de Lege nr.2822 din 21 septembrie 2001.
6. Prezentarea raportului comisiei permanente sesizate în fond asupra
proiectului de Lege nr. 361 din 16 februarie 2010 pentru completarea Legii
nr.1123-XII din 30 iulie 1992 cu privire la distincţiile de stat ale Republicii
Moldova (art.10, 11, 221, 222). Respingerea proiectului de Lege nr.361 din
16 februarie 2010.
7. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.1022 din 17 mai 2012
cu privire la modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.84 din 21 aprilie 2011 privind
aprobarea componenței nominale a delegației Parlamentului Republicii Moldova în
Adunarea Parlamentară a Parteneriatului Estic.
8. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.760 din
12 aprilie 2012 pentru modificarea și completarea Legii pentru modificarea și
completarea Legii nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achizițiile publice (art.2,
46, 59).
9. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.990 din 15 mai 2012 pentru ratificarea Tratatului dintre
statele membre ale Comunității Statelor Independente privind căutarea interstatală
a persoanelor.
10. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.716 din
10 aprilie 2012 pentru modificarea și completarea Codului contravențional al
Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 (art.115, 400).
2
11. Interpelări.
12. Declarația doamnei deputat Liliana Palihovici, Fracțiunea Partidului
Liberal Democrat din Moldova.
Ședința începe la ora 13.16.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
Parlamentului, și de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Bună ziua. Rog să vă ocupați locurile dumneavoastră, pentru a începe
ședința plenului Parlamentului.
Secretariatul,
Rog să anunțați prezența deputaților în sală.
Domnul Maxim Ganaciuc – secretar general adjunct al Parlamentului,
șeful Direcției documentare parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună ziua.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 52 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Ciobanu Ghenadie, Fusu Corina, Ghilețchi Valeriu, Grișciuc
Simion, Hotineanu Vladimir, Stratan Valentina, Vieru Boris – în delegație; Popa
Victor – la cerere.
Domnul Marian Lupu:
Da. Mulțumesc.
Stimați colegi,
Ședința este deliberativă. Rog să onorăm Drapelul Țării. (Se onorează
Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Mulțumesc.
Stimați colegi,
Potrivit deciziei Biroului permanent, în ședința sa de ieri, a fost adoptată
decizia să începem ședința plenului de astăzi la ora 13.00, precum o facem, pe
motivul că, astăzi, 31 mai, în toate școlile, liceele, gimnaziile din țară au fost
organizate careurile pentru ultimul sunet. Sînt activități prevăzute și pentru ziua de
mîine, dar la acest subiect vom reveni către sfîrșitul ședinței.
Acum, la ordinea de zi. Biroul permanent vine cu 
...