Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a IV-a ORDINARĂ – IUNIE 2012
Ședința din ziua de 7 iunie 2012
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Reexaminarea, în cadrul proiectului nr. 955 din 10 mai 2012, a Legii
nr.250 din 8 decembrie 2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.451-XV
din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de
întreprinzător. Respingerea proiectului nr.955 din 10 mai 2012.
4. Dezbaterea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2147 din 3
octombrie 2011 cu privire la ajutorul de stat. Votarea proiectului va avea loc în
cadrul unei ședințe ulterioare.
5. Dezbaterea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.397 din 24
februarie 2012 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare și
radiologice. Votarea proiectului va avea loc în cadrul unei ședințe ulterioare.
6. Dezbaterea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1582 din 11 iulie
2011 privind regimul armelor şi muniţiilor cu destinaţie civilă. Votarea proiectului
va avea loc în cadrul unei ședințe ulterioare.
7. Dezbaterea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2804 din 16
decembrie 2011 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.
Votarea proiectului va avea loc în cadrul unei ședințe ulterioare.
Ședința începe la ora 10.10.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
Parlamentului, și de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Bună dimineața. Rog să vă ocupați locurile dumneavoastră, pentru a începe
ședința plenului.
Secretariatul,
Rog să anunțați prezența în sală.
Domnul Maxim Ganaciuc – secretar general adjunct al Parlamentului,
șeful Direcției documentare parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
2
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 54 de deputați. Nu și-au
înregistrat prezența deputații din Fracțiunea Partidului Comuniștilor, cu excepția
domnilor deputați Mișin Vadim, Babenco Oleg și a doamnei deputat Botnariuc
Tatiana. De asemenea, nu s-au înregistrat deputații: Deliu Tudor, Dimitriu
Anatolie, Mocanu Gheorghe, Olaru Nicolae, Streleț Valeriu, Țap Iurie – la cerere;
Abramciuc Veronica – concediu; Apostolachi Iurie – concediu medical; Cojocaru
Vadim, Guma Valeriu, Vlah Petru.
Domnul Marian Lupu:
Mulțumesc.
Stimați colegi,
Ședința este deliberativă. Rog să onorăm Drapelul Țării. (Se onorează
Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Înainte de a începe examinarea subiеctelor incluse pe ordinea de zi,
tradițional vreau să vă informez, stimați colegi, că, în perioada premergătoare
ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, și-a sărbătorit ziua de naștere colegul
nostru domnul deputat Alexandru Stoianoglo. Să-l felicităm și să-i dorim sănătate
și mult succes! (Aplauze.)
Microfonul nr.3.
Domnul Vadim Mișin – Fracțiunea PCRM:
Спасибо, господин Председатель.
Уважаемый господин Председатель,
Уважаемые коллеги,
Меня уполномочили мои коллеги, присутствующие в этом зале,
сделать официальное заявление о том, что депутаты Парламента Вадим
Мишин, Олег Бабенко и Татьяна Ботнарюк выходят с сегодняшнего дня из
Фракции Партии коммунистов и работают в молдавском Парламенте вне
парламентских фракций.
Спасибо за внимание. (Aplauze.)
Domnul Marian Lupu:
Bine, stimați colegi. Îi salutăm pe colegii noștri în sală. Și, pe această cale,
sper că vom asigura o activitate din ce în ce mai complexă și mai bună a plenului
Parlamentului.
Microfonul nr.4.
Domnul Veaceslav Ioniță – Fracțiunea PLDM:
Rugăm ca să fie introdus în ordinea de zi pentru ziua de astăzi, cred că mai
bine pentru ziua de mîine, proiectul nr.2810, Legea privind comerțul intern. De
asemenea, comisia roagă să fie retrase din ordinea de zi pentru următoarele ședințe
proiectul de Lege
...