Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a IV-a ORDINARĂ – IUNIE 2012
Ședința din ziua de 8 iunie 2012
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Anularea votului acordat proiectului nr. 955 din 10 mai 2012 supus
adoptării în ședința din 7 iunie 2012, în cadrul căruia a fost reexaminată Legea
nr.250 din 8 decembrie 2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.451-XV
din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de
întreprinzător. Revotarea și adoptarea proiectului nr.955 din 10 mai 2012.
4. Prezentarea raportului comisiei permanente sesizate în fond asupra
proiectului de Lege nr.457 din 5 martie 2012 privind acreditarea prestatorilor de
servicii sociale. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.457 din
5 martie 2012.
5. Dezbaterea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2760 din
14 decembrie 2011 privind sănătatea reproducerii. Anularea votului acordat
acestui proiect supus adoptării. Respingerea proiectului de Lege nr. 2760 din
14 decembrie 2012.
6. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.627
din 29 martie 2012 pentru modificarea și completarea Codului contravențional al
Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 (art.2631, 400).
7. Prezentarea raportului comisiei permanente sesizate în fond asupra
proiectului de Lege nr. 2810 din 19 decembrie 2011 pentru modificarea şi
completarea unor acte legislative (Legea cu privire la comerţul interior – art.2, 3,
5 ş.a.; Codul contravenţional – art.273). Adoptarea în lectură finală a proiectului
de Lege nr. 2810 din 19 decembrie 2011.
8. Dezbaterea proiectului de Lege nr.1729 din 8 iunie 2010 cu privire la
prevenirea şi combaterea dopajului în sport. Aprobarea în primă lectură a
proiectului de Lege nr.1729 din 8 iunie 2010.
9. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1582 din 11 iulie
2011 privind regimul armelor şi muniţiilor cu destinaţie civilă.
10. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2804 din
16 decembrie 2011 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.
11. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.397 din 24 februarie
2012 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare și radiologice.
2
12. Dezbaterea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2147 din
3 octombrie 2011 cu privire la ajutorul de stat. Întreruperea dezbaterilor asupra
proiectului de Lege nr.2147 din 3 octombrie 2011.
13. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.703
din 6 aprilie 2012 pentru modificarea și completarea Codului contravențional al
Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 (art.891).
14. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2829
din 22 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură
civilă al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30 mai 2003 (art. 121, 14, 16 ş.a.).
15. Prezentarea raportului comisiei permanente sesizate în fond asupra
proiectului de Lege nr.838 din 24 aprilie 2012 pentru modificarea și completarea
unor acte legislative (Codul penal al Republicii Moldova – art.21, 13411; Codul de
procedură penală al Republicii Moldova – art.269). Aprobarea în primă lectură a
proiectului de Lege nr.838 din 24 aprilie 2012.
16. Aprobarea proiectului ordinilor de zi ale şedinţelor în plen ale
Parlamentului pentru următoarea perioadă bisăptămînală.
17. Declarația domnului deputat Mihai Godea.
Ședința începe la ora 11.10.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
Parlamentului, și de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Bună dimineața. Rog să vă ocupați locurile dumneavoastră, pentru a începe
ședința plenului Parlamentului.
Secretariatul,
Rog prezentarea datelor privind prezența în sală.
Domnul Maxim Ganaciuc – secretar general adjunct al P
...