Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a IV-a ORDINARĂ – IUNIE 2012
Ședința din ziua de 22 iunie 2012
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.1400 din 20 iunie
2012 cu privire la numirea în funcția de membru al Comisiei Naționale de
Integritate.
4. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.1356 din 18 iunie 2012 privind importul unor autovehicule.
5. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.901 din
3 mai 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative. (Legea cu
privire la ieșirea și intrarea în Republica Moldova – art.3; Legea privind actele de
identitate din Sistemul național de pașapoarte – art.3, 4; ș.a.).
6. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2245
din 17 octombrie 2011 privind modificarea şi completarea unor acte legislative.
(Legea privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte – art.1, 3,
4; Legea cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei – art.12, 44).
Proiectul nr.2245, ca proiect de alternativă, se comasează, în lectura a doua, cu
proiectul nr.901, ca proiect de bază.
7. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.753 din
11 aprilie 2012 pentru completarea articolului 5 din Legea nr.241-XVI din
20 noiembrie 2008 privind donarea de sînge și transfuzia sanguină.
Ședința începe la ora 10.05.
Lucrările sînt prezidate de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte
al Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al
Parlamentului.
Domnul Vladimir Plahotniuc:
Stimați deputați,
Bună dimineața. Rog să vă ocupați locurile în sală, pentru a începe ședința
plenului Parlamentului.
Secretariatul,
Anunțați, vă rog, prezența deputaților în sală.
2
Domnul Maxim Ganaciuc – secretar general adjunct al Parlamentului,
șeful Direcției documentare parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 86 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Lupu Marian, Bannicov Alexandr, Corman Igor, Fusu Corina,
Ghilețchi Valeriu – în delegație; Agache Angel, Dodon Igor, Greceanîi Zinaida,
Vitiuc Vladimir, Vlah Irina – la cerere; Apostolachi Iurie, Zagorodnîi Anatolie.
Apostolachi Iurie – prezent.
Domnul Vladimir Plahotniuc:
Stimați deputați,
Constat caracterul deliberativ al ședinței de astăzi. Rog să onorăm Drapelul
Țării. (Se onorează Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Vă mulțumesc.
Domnilor deputați,
Înainte de a începe examinarea subiectelor incluse pe ordinea de zi, vreau să
vă anunț că, astăzi, își sărbătorește ziua de naștere colegul nostru Anatolie
Zagorodnîi. Să-l felicităm și să-i urăm la mulți ani! (Aplauze.)
Și vreau să mai fac un anunț. Mîine, sîmbătă, 23 iunie, este Ziua
funcționarului public. Din numele Parlamentului permiteți-mi să le dorim mult
succes. (Aplauze.)
Vă rog, microfonul nr.2. Domnul Petkov.
Domnul Alexandr Petkov – Fracțiunea PCRM:
Vă mulțumesc.
Domnule Președinte al ședinței,
Noi … ieri, de fapt, nu știu, vrînd-nevrînd, dar ați deschis Cutia Pandorei
prin a închide ședința la răspunsurile la întrebările deputaților, invocînd motivul
cvorumului. Este pentru prima dată. Noi cunoaștem mai multe ședințe, cînd în sală
erau 4 – 5 – 10 deputați, dar răspunsurile le dădeau autoritățile guvernamentale și
nu are nimic în comun cu lipsa deputaților în sală.
Noi tare am dori să cunoaștem care a fost cauza și vrem să știm dacă nu va fi
ceva și pe viitor? Și vă spunem că, pur și simplu, deci ceea ce s-a întîmplat ieri,
dumneavoastră ați pornit, să zicem așa, un precedent, o fracțiune sau două, care
n-aș dori ca să fie date careva răspunsuri, o să iasă, pur și simplu, din sală și n-o să
aveți cvorum. Și nu are nimic cvorumul cu respecti
...