Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a IV-a ORDINARĂ – IULIE 2012
Ședința din ziua de 5 iulie 2012
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.1544 din 4 iulie 2012
pentru modificarea articolului 2 din Hotărîrea Parlamentului nr.69 din 5 aprilie
2012 privind constituirea unei comisii de anchetă pentru examinarea situației pe
piața farmaceutică.
4. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.1313 din 13 iunie 2012 cu privire la minimul de existență.
5. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.392
din 24 februarie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Legea privind organizarea judecătorească – art.4, 61, 11 ș.a.; Legea cu privire la
statutul judecătorului – art.1, 2, 3 ș.a.; ș.a.).
6. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.391
din 24 februarie 2012 privind selectarea, avansarea în carieră și evaluarea
performanțelor judecătorilor.
7. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2829
din 22 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură
civilă al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30 mai 2003 (art. 121, 14, 16 ş.a.).
8. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.753
din 11 aprilie 2012 pentru completarea art. 5 din Legea nr. 241-XVI din
20 noiembrie 2008 privind donarea de sînge și transfuzia sanguină.
9. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.1226 din 6 iunie 2012 pentru modificarea şi completarea
Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr.259-XV din
15 iulie 2004.
10. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.1431 din 22 iunie 2012 pentru modificarea și completarea
unor acte legislative (Codul fiscal – art.121, 122, 123 ș.a.; Legea pentru punerea
în aplicare a titlului IV din Codul fiscal – art.4; ș.a.).
11. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.1403 din 21 iunie 2012 pentru modificarea, completarea și
abrogarea unor acte legislative (Legea cu privire la protecția socială suplimentară
2
a unor categorii de populație – art.1, 2, 3; Legea cu privire la veterani – art.10,
13, 15 ș.a.; ș.a.).
12. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.1168 din 31 mai 2012
cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului Republicii
Moldova nr.48-XVIII din 29 octombrie 2009 privind domeniile de activitate ale
comisiilor permanente ale Parlamentului.
13. Dezbaterea și respingerea proiectului de Hotărîre nr.1475 din 27 iunie
2012 privind modificarea componenței nominale a comisiilor permanente ale
Parlamentului.
14. Dezbaterea și respingerea proiectului de Hotărîre nr.1472 din 27 iunie
2012 pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr.102 din
12 mai 2011 privind aprobarea componenței nominale a delegațiilor Parlamentului
Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale.
15. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.1161 din 30 mai 2012
pentru abrogarea Hotărîrii Parlamentului nr.22-XV din 29 martie 2001.
16. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.1573 din 5 iulie 2012
privind substituirea unor membri ai comisiilor de anchetă ale Parlamentului.
17. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2575
din 23 noiembrie 2011 privind piaţa de capital. Prioritate legislativă a Guvernului.
18. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.631 din
30 martie 2012 pentru modificarea articolului 75 din Codul de procedură civilă al
Republicii Moldova nr.225-XV din 30 mai 2003.
19. Răspunsul domnului Viorel Chetraru, Directorul general al Centrului
pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, la întrebarea domnului
deputat
...