Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a IV-a ORDINARĂ – IULIE 2012
Ședința din ziua de 5 iulie 2012
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.1544 din 4 iulie 2012
pentru modificarea articolului 2 din Hotărîrea Parlamentului nr.69 din 5 aprilie
2012 privind constituirea unei comisii de anchetă pentru examinarea situației pe
piața farmaceutică.
4. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.1313 din 13 iunie 2012 cu privire la minimul de existență.
5. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.392
din 24 februarie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Legea privind organizarea judecătorească – art.4, 61, 11 ș.a.; Legea cu privire la
statutul judecătorului – art.1, 2, 3 ș.a.; ș.a.).
6. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.391
din 24 februarie 2012 privind selectarea, avansarea în carieră și evaluarea
performanțelor judecătorilor.
7. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2829
din 22 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură
civilă al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30 mai 2003 (art. 121, 14, 16 ş.a.).
8. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.753
din 11 aprilie 2012 pentru completarea art. 5 din Legea nr. 241-XVI din
20 noiembrie 2008 privind donarea de sînge și transfuzia sanguină.
9. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.1226 din 6 iunie 2012 pentru modificarea şi completarea
Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr.259-XV din
15 iulie 2004.
10. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.1431 din 22 iunie 2012 pentru modificarea și completarea
unor acte legislative (Codul fiscal – art.121, 122, 123 ș.a.; Legea pentru punerea
în aplicare a titlului IV din Codul fiscal – art.4; ș.a.).
11. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.1403 din 21 iunie 2012 pentru modificarea, completarea și
abrogarea unor acte legislative (Legea cu privire la protecția socială suplimentară
2
a unor categorii de populație – art.1, 2, 3; Legea cu privire la veterani – art.10,
13, 15 ș.a.; ș.a.).
12. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.1168 din 31 mai 2012
cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului Republicii
Moldova nr.48-XVIII din 29 octombrie 2009 privind domeniile de activitate ale
comisiilor permanente ale Parlamentului.
13. Dezbaterea și respingerea proiectului de Hotărîre nr.1475 din 27 iunie
2012 privind modificarea componenței nominale a comisiilor permanente ale
Parlamentului.
14. Dezbaterea și respingerea proiectului de Hotărîre nr.1472 din 27 iunie
2012 pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr.102 din
12 mai 2011 privind aprobarea componenței nominale a delegațiilor Parlamentului
Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale.
15. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.1161 din 30 mai 2012
pentru abrogarea Hotărîrii Parlamentului nr.22-XV din 29 martie 2001.
16. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.1573 din 5 iulie 2012
privind substituirea unor membri ai comisiilor de anchetă ale Parlamentului.
17. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2575
din 23 noiembrie 2011 privind piaţa de capital. Prioritate legislativă a Guvernului.
18. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.631 din
30 martie 2012 pentru modificarea articolului 75 din Codul de procedură civilă al
Republicii Moldova nr.225-XV din 30 mai 2003.
19. Răspunsul domnului Viorel Chetraru, Directorul general al Centrului
pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, la întrebarea domnului
deputat
...