Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a IV-a ORDINARĂ – IULIE 2012
Ședința din ziua de 11 iulie 2012
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.1445 din 26 iunie 2012 pentru modificarea și completarea
Legii nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în
sectorul bugetar (art.1, 2, 3 ș.a.).
4. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2574
din 23 noiembrie 2011 privind modificarea şi completarea unor acte legislative
(Legea instituţiilor financiare – art.32; Legea cu privire la notariat – art.35, 541,
74 ş.a.; ş.a.). Prioritate legislativă a Guvernului.
5. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.1617 din 10 iulie 2012 cu privire la modificarea și
completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr.260-XVI din
27 iulie 2006 (art.2, 11, 19 ș.a.).
6. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.681
din 4 aprilie 2012 pentru aprobarea Strategiei Naționale de Dezvoltare ”Moldova
2020”.
7. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.876
din 27 aprilie 2012 pentru modificarea articolului 42 al Legii nr.158-XVI din
4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.
8. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.517
din 15 martie 2012 pentru modificarea unor acte legislative (Legea privind statutul
alesului local – art.7, Legea privind administrația publică locală – art.84; ș.a.).
9. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.1449 din 26 iunie 2012 pentru modificarea și completarea
unor acte legislative (Codul muncii – art.71; Codul contravențional – art.55, 551,
58).
10. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.1447 din 26 iunie 2012 pentru modificarea și completarea
Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2012 nr.271 din
23 decembrie 2011 (art.1, anexa nr.1, anexa nr.2).
2
11. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2575
din 23 noiembrie 2011 privind piaţa de capital. Prioritate legislativă a Guvernului.
12. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.1096 din 23 mai 2012 pentru ratificarea Acordului de
finanțare adițională dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru
Dezvoltare privind Proiectul „Educație de calitate în mediul rural din Republica
Moldova”.
13. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.1148 din 29 mai 2012 pentru modificarea şi completarea
Legii nr.1225-XII din 8 decembrie 1992 privind reabilitarea victimelor
represiunilor politice.
14. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului Legii finanţelor
publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale. Proiectul nr.2354 din 27 octombrie
2011.
15. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.1577 din 5 iulie 2012 privind declararea utilității publice de
interes național a lucrărilor de construcție a conductei de interconectare a
sistemului național de transport gaze din România cu sistemul de transport gaze
din Republica Moldova pe direcția rîul Prut – satul Todirești, raionul Ungheni.
16. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.1448 din 26 iunie
2012 privind modificarea Registrului monumentelor Republicii Moldova ocrotite
de stat, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr.1531-XII din 22 iunie 1993.
17. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.1385 din 20 iunie 2012 pentru ratificarea Acordului de
finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională de Dezvoltare în
vederea realizăr
...