Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a V-a ORDINARĂ – SEPTEMBRIE 2012
Ședința din ziua de 28 septembrie 2012
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea acesteia.
3. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.2113 din
26 septembrie 2012 pentru aprobarea Declaraţiei Parlamentului Republicii
Moldova cu privire la aniversarea a 20 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice
între Republica Moldova şi Republica Polonă.
4. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr. 1578 din 5 iulie 2012
pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a societății civile pentru perioada 2012 –
2015 și a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei. Lege ordinară.
5. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr. 1435 din 25 iunie 2012 privind acceptarea Protocolului de
modificare a Acordului TRIPS.
6. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr. 1354
din 18 iunie 2012 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative
(Codul penal – art. 95, Codul de executare – art. 238).
7. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr. 1635 din 11 iulie
2012 privind eliberarea din funcția de vicepreședinte al Colegiului economic al
Curții Supreme de Justiție.
8. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.556 din
21 martie 2012 pentru modificarea și completarea Codului penal al Republicii
Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002 (art.107, 108, 109).
9. Dezbaterea în lectură finală a proiectului de Lege nr.1225 din 6 iunie
2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind Zona
Economică Liberă ”Ungheni-Business” – art.1; Legea privind Zona Economică
Liberă ”Bălți” – art.1). Procedura de vot va avea loc într-o ședință ulterioară.
10. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.2116 din 27 septembrie 2012 pentru completarea articolului
84 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997.
11. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1894
din 21 august 2012 privind transportul naval intern al Republicii Moldova.
2
Ședința începe la ora 10.05.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
Parlamentului, și de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Bună dimineața.
Rog să vă ocupați locurile dumneavoastră, pentru a începe ședința plenului
Parlamentului.
Secretariatul,
Rog să anunțați prezența.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 93 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Sîrbu Oleg, Stoianoglo Alexandru, Țulea Oleg – în delegație,
Abramciuc Veronica, Olaru Nicolae – la cerere, Anghel Gheorghe, Mironic Alla,
Tkaciuk Mark.
Domnul Marian Lupu:
Da. Mulțumesc.
Stimați colegi,
Ședința este deliberativă. Rog să onorăm Drapelul Țării. (Se onorează
Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Mulțumesc.
Stimați colegi,
Conform datelor care mi-au fost furnizate de Secretariat, astăzi își
sărbătoresc ziua de naștere doi dintre colegii noștri. Este vorba de domnul deputat
Gheorghe Brega și de domnul deputat Sergiu Sîrbu. Să-i felicităm și să le dorim un
foarte frumos „La Mulți Ani!” (Aplauze.)
Acum, sîntem în ziua de vineri și, potrivit Regulamentului, dar și potrivit
deciziei pe care am adoptat-o anterior la Biroul permanent, ordinea de zi poate fi
modificată doar la propunerea Președintelui ședinței.
În acest context, vreau să aduc cunoștinței dumneavoastră că, după discuții
cu Comisia economie, buget și finanțe, am decis și vă anunț că două proiecte,
proiectul nr.909 și proiectul nr.1351, urmează a f
...