Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a V-a ORDINARĂ – OCTOMBRIE 2012
Ședința din ziua de 4 octombrie 2012
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1428
din 22 iunie 2012 cu privire la modul de aplicare a forței fizice, mijloacelor
speciale și a armelor de foc.
4. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1272
din 11 iunie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane – art.2, 8, 10 ș.a.;
Legea privind regimul străinilor în Republica Moldova – art.31, 421, 68, 69 ș.a.).
5. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.2123 din 28 septembrie 2012 privind importul unor clopote.
6. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.900 din
3 mai 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind
sistemul bugetar și procesul bugetar – art.34; Codul fiscal – art.31, 123; Legea
nr.1100-XIV cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției
alcoolice – art.1, 2, 3, 4 ș.a., ș.a.).
7. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.2132 din 28 septembrie 2012 privind importul utilajului
sportiv.
8. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.998 din
19 aprilie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.1123-XII din 30 iulie
1992 cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova (art.4, 5/1, 5/2).
9. Ora Guvernului.
10. Răspunsul domnului Procuror General al Republicii Moldova Valeriu
Zubco la întrebările adresate de către domnii deputați Sergiu Sîrbu și Anatolie
Zagorodnîi.
11. Întrebările deputaților.
12. Declarația domnului deputat Ion Butmalai, Fracțiunea Partidului Liberal
Democrat din Moldova.
2
Ședința începe la ora 14.02.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Rog să vă ocupați locurile dumneavoastră în Sala plenului Parlamentului,
pentru a începe ședința plenului.
Vreau să vă anunț că, la ședința plenului de astăzi, s-au înregistrat 86 de
deputați. N-o să dau citire listei celor absenți și motivelor respective, fiindcă
această informație, întocmită de Secretariat, va fi atașată la stenograma ședinței de
astăzi.
În așa mod, constat caracterul deliberativ al ședinței. Rog să onorăm
Drapelul Țării. (Se onorează Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Stimați colegi,
La ordinea de zi. Dar înainte de ordinea de zi dați-mi voie să vin cu două
informații către atenția dumneavoastră. Prima. În perioadă premergătoare ședinței
de astăzi a plenului Parlamentului și-a sărbătorit ziua de naștere colegul nostru
domnul deputat Vladimir Hotineanu. Să-l felicităm, stimați colegi. (Aplauze.) Și
astăzi își sărbătoresc ziua de naștere doi dintre colegii noștri: domnul deputat Iurie
Bolboceanu și domnul deputat Veaceslav Ioniță. Să le dorim un foarte frumos la
Mulți Ani! (Aplauze.)
Colegii îmi atrag atenția asupra caracterului incomplet al informației care
mi-a fost prezentată, că în perioada premergătoare ședitei de astăzi și-a sărbătorit
ziua de naștere și colegul nostru domnul Iurie Țap. Să-l felicităm și pe dumnealui,
stimați colegi. (Aplauze.)
Acum, potrivit rigorilor legii, vreau să vă informez, stimați colegi, că la
adresa Parlamentului a parvenit scrisoarea din partea Consiliului Coordonator al
Audiovizualului, prin care se notifică despre expirarea mandatului a trei membri ai
Consiliului Coordonator al Audiovizualului, expirarea mandatelor care intervine în
data de 20 octombrie. Prin prezenta, potrivit rigorilor legii, vreau să anunț Comisia
cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media și Comisia juridică, numiri
și imunități despre început
...