Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a V-a ORDINARĂ – OCTOMBRIE 2012
Ședința din ziua de 12 octombrie 2012
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1354
din 18 iunie 2012 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative
(Codul penal – art.95, Codul de executare – art.238).
4. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.1867 din 17 august 2012 cu privire la ratificarea Acordului
privind publicarea informațiilor dintre Republica Moldova și Banca Internațională
pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Asociația Internațională pentru Dezvoltare.
5. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.1879 din 17 august 2012 pentru ratificarea Acordului dintre
Republica Moldova și Uniunea Europeană de modificare a Acordului dintre
Republica Moldova și Comunitatea Europeană privind facilitarea eliberării vizelor.
6. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1753
din 24 iulie 2012 pentru modificarea și completarea anexei nr.1 la Legea
nr.142-XVI din 7 iulie 2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de
formare profesională și al specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de
învățămînt superior, ciclul I.
7. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1893
din 21 august 2012 privind monitoringul bunurilor imobile.
8. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1945
din 5 septembrie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Codul penal – art.13, 60, 65 ș.a.; Codul de procedură penală – art.58, 147, 152
ș.a.; Codul de executare al Republicii Moldova – art.1751, 232).
9. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1101
din 23 mai 2012 pentru modificarea și completarea Legii Curții de Conturi
nr.261-XVI din 5 decembrie 2008 (art.8, 26, 28, 34, 36).
10. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2212
din 5 octombrie 2012 pentru modificarea și completarea Regulamentului
Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797-XIII din 2 aprilie 1996 (art.4, 13, 102).
11. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.1116 din 24 mai 2012
pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2011.
2
Ședința începe la ora 10.00.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
Parlamentului, și de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Bună dimineața. Rog să vă ocupați locurile, pentru a începe ședința plenului
Parlamentului.
Secretariatul,
Rog să anunțați prezența în sală.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 95 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Diacov Dumitru – în delegație; Balan Ion – din motive de
sănătate; Bannicov Alexandr – la cerere; Cojocaru Vadim; Guma Valeriu;
Muntean Iurie.
Domnul Marian Lupu:
Mulțumesc.
Stimați colegi,
Ședința este deliberativă. Rog să onorăm Drapelul Țării. (Se onorează
Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Stimați colegi,
Zilele trecute, a fost organizată ședința Biroului permanent, nu a fost
adoptată o decizie formală pe motivul lipsei de voturi, pentru a anunța că este o
decizie a Biroului, însă vă este prezentată lista acelor proiecte de lege asupra cărora
membrii Biroului permanent nu au avut obiecții pentru a fi incluse pe agendă. Și,
în acest context, dacă sînt alte propuneri adiționale.
Microfonul nr.4.
Domnul Vadim Mișin:
Спасибо, господин Председатель.
Уважаемый господин Председатель,
Уважаемые коллеги,
...