Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a V-a ORDINARĂ – OCTOMBRIE 2012
Ședința din ziua de 18 octombrie 2012
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1428 din 22 iunie
2012 cu privire la modul de aplicare a forței fizice, mijloacelor speciale și a
armelor de foc. Procedura de votare a proiectului de Lege nr.1428 va avea loc
într-o ședință ulterioară.
4. Dezbaterea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.621 din 10 martie
2011 privind modificarea şi completarea Legii nr.436 din 28 decembrie 2006
privind administraţia publică locală (art.24). Remiterea în comisie a proiectului de
Lege nr.621, la propunerea domnului Președinte al Parlamentului.
5. Dezbaterea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.631 din 30 martie
2012 pentru modificarea articolului 75 din Codul de procedură civilă al Republicii
Moldova nr.225-XV din 30 mai 2003. Procedura de votare a proiectului de Lege
nr.631 va avea loc într-o ședință ulterioară.
6. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2301
din 12 octombrie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Codul fiscal – art.20, art.103; Legea privind deșeurile de producție și menajere –
art.20).
7. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2120
din 27 septembrie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Codul fiscal – art.335, 3481, 3482 ș.a.; Codul contravențional – art.229, 403).
8. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr.2161 din 1 octombrie 2012.
9. Ora Guvernului.
10. Răspunsul domnului ministru al mediului Gheorghe Șalaru la întrebarea
doamnei deputat Violeta Ivanov cu privire la condițiile de eliberare a autorizației
de incinerare, coincinerare a deșeurilor pentru SA „Lafarge Ciment (Moldova)”.
11. Răspunsul domnului ministru al mediului Gheorghe Șalaru la întrebarea
domnului deputat Alexandr Petkov cu privire la prezentarea informației referitor la
stocarea pesticidelor în depozitul din satul Gaidar, raionul Ceadîr-Lunga.
12. Întrebări.
2
Ședința începe la ora 14.05.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Rog să vă ocupați locurile dumneavoastră, pentru a începe ședința plenului
Parlamentului.
Secretariatul,
Rog să anunțați prezența.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună ziua.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi ale plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 96 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Gagauz Miron, Palihovici Liliana, Țap Iurie – la cerere;
Tkaciuk Mark, Todua Zurabi.
Domnul Marian Lupu:
Mulțumesc.
Stimați colegi,
Constat caracterul deliberativ al ședinței plenului Parlamentului. Și rog să
onorăm Drapelul Țării. (Se onorează Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
La ordinea de zi, dacă sînt. Astăzi e ziua de joi, dacă sînt propuneri. Vă rog.
Microfonul nr.4.
Domnul Igor Dodon:
Vă mulțumesc, domnule Președinte.
Stimați colegi,
Am două propuneri la ordinea de zi. Prima propunere. În calitate de autor,
rog să fie amînat pentru următoarele săptămîni proiectul nr.1498, deoarece trebuie
să vedem cum va fi aprobat în lectura a doua proiectul nr.631 al colegilor din
Parlament.
Și a doua propunere. Noi propunem să fie exclusă din ordinea de zi de astăzi
examinarea proiectului Legii bugetului de stat pentru anul 2013, a proiectului Legii
bugetului asigurărilor sociale și a proiectului Legii fondurilor asigurărilor
obligatorii de asistență medicală, incluse pentru ziua de mîine.
Argumentarea ar fi că a avut loc o actualizare a indicatorilor
macroeconomici care schimbă esențial conceptul acesto
...