Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a V-a ORDINARĂ – OCTOMBRIE 2012
Ședința din ziua de 26 octombrie 2012
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2212
din 5 octombrie 2012 pentru modificarea și completarea Regulamentului
Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797-XIII din 2 aprilie 1996 (art.4, 13, 102).
4. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1946
din 5 septembrie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Legea privatizării fondului de locuințe – art.22; Codul fiscal – art.5, 8, 163;
Legea condominiului în fondul locativ – art.17; ș.a.).
5. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr. 1272
din 11 iunie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane – art.2, 8, 10 ș.a.;
Legea privind regimul străinilor în Republica Moldova – art.31, 421, 68, 69; ș.a.)
6. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1351
din 18 iunie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
cu privire la antreprenoriat și întreprinderi – art.10; Legea privind sistemul
bugetar și procesul bugetar – art.55; ș.a.).
7. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1007
din 16 mai 2012 pentru modificarea unor acte legislative (Legea privind activitatea
de audit – art.6; Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative –
art.XXIX).
8. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.1260 din 11 iunie
2012 pentru modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului Republicii
Moldova nr.48-XVIII din 29 octombrie 2009 privind domeniile de activitate ale
comisiilor permanente ale Parlamentului (art.1).
9. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.1010 din 16 mai 2012
cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea
Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică.
Ședința începe la ora 10.20.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
Parlamentului, și de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al Parlamentului.
2
Domnul Marian Lupu:
Bine. Stimați colegi,
Rog să vă ocupați locurile dumneavoastră.
Secretariatul,
Rog să anunțați prezența în sală.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 96 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Gagauz Miron, Gorilă Anatolie, Ivanov Violeta, Petrenco
Grigore, Vlah Irina – la cerere.
Domnul Marian Lupu:
Da. Mulțumesc.
Stimați colegi,
Constat caracterul deliberativ al ședinței de astăzi. Rog să onorăm Drapelul
Țării. (Se onorează Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Mulțumesc.
Reamintesc, stimați colegi, astăzi sîntem în ziua de vineri și lucrăm conform
agendei adoptate anterior.
Microfonul nr.3.
Domnul Serghei Sîrbu – Fracțiunea PCRM:
Domnule Președinte,
Ieri, noi nu am avut posibilitatea de a dezbate propunerile Fracțiunii
Partidului Comuniștilor, nici nu am avut posibilitatea să participăm la vot, asta este
democrație parlamentară la noi.
Noi, cu titlu de excepție, dumneavoastră aveți așa drept, domnule Președinte,
vrem să reiterăm solicitarea noastră, dacă nu pentru astăzi, atunci pentru săptămîna
viitoare rugăm să fie inclusă în ordinea de zi propunerea de a desfășura audieri
parlamentare a Procurorului General al Republicii Moldova și a conducerii
Parlamentului în toate problemele menționate, începînd cu desfășurarea anchetei în
legătură cu evenimentele din 7 aprilie. Noi foarte mult am dori să aflăm adevărul:
cine sînt adevărații organizatori ai tentativei de lovitură de stat din anul 
...