Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a V-a ORDINARĂ – NOIEMBRIE 2012
Ședința din ziua de 2 noiembrie 2012
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1351 din 18 iunie
2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la
antreprenoriat și întreprinderi – art.10; Legea privind sistemul bugetar și procesul
bugetar – art.55; ș.a.). Proiectul nr.1351 a fost dezbătut în a doua lectură în cadrul
ședinței din 1 noiembrie 2012.
4. Adoptarea în a doua lectură a proiectului de Lege nr.2329 din
16 octombrie 2012 privind importul a trei autospeciale cu destinație specială de
către primăria orașului Șoldănești, primite cu titlu gratuit (donație). Proiectul
nr.2329 a fost dezbătut în a doua lectură în cadrul ședinței din 1 noiembrie 2012.
5. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1664
din 12 iulie 2012 privind modificarea anexei nr.1 la Titlul IV al Codului fiscal
nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997.
6. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.2559 din 2 noiembrie
2012 cu privire la modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.102 din 12 mai 2011
privind aprobarea componenței nominale a delegațiilor Parlamentului Republicii
Moldova la organizațiile parlamentare internaționale.
7. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.2546 din 1 noiembrie
2012 pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr.102 din
12 mai 2011 privind aprobarea componenței nominale a delegațiilor Parlamentului
Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale.
8. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.2435 din 24 octombrie
2012 pentru aprobarea bugetului Curții de Conturi pe anul 2013.
9. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.2436 din 24 octombrie
2012 pentru aprobarea bugetului Curții Constituționale pe anul 2013.
10. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.2454 din 25 octombrie
2012 pentru aprobarea bugetului Comisiei Electorale Centrale pe anul 2013.
11. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.2532 din 31 octombrie
2012 cu privire la bugetul Parlamentului pentru anul 2013.
12. Dezbaterea și adoptarea în lectura a treia a proiectului Legii bugetului de
stat pe anul 2013. Proiectul nr.2161 din 1 octombrie 2012.
2
13. Din lipsă de cvorum proiectul ordinii de zi a ședințelor în plen ale
Parlamentului pentru următoarea perioadă bisăptămînală nu a fost aprobat.
Ședința începe la ora 10.09.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
Parlamentului, și de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Rog să vă ocupați locurile dumneavoastră.
Colegi,
Începem ședința plenului Parlamentului.
Secretariatul,
Rog să anunțați prezența în sală.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 90 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Stoianoglo Alexandru, Vlah Petru – în delegație; Garizan
Oleg, Mocan Mihail, Mocanu Gheorghe, Saharneanu Vladimir, Șupac Inna, Vlah
Irina – la cerere; Frumosu Elena, Pleșca Nae-Simion, Stati Sergiu,.
Domnul Marian Lupu:
Mulțumesc.
Stimați colegi,
Ședința este deliberativă. Rog să onorăm Drapelul Țării. (Se onorează
Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Mulțumesc.
Da, stimați colegi, cu referință la ordinea de zi, vreau să readuc aminte doar
un singur subiect, care a fost discutat ieri la propunerea domnului președinte al
comisiei de profil.
Microfonul nr.4.
Domnul Veaceslav Ioniță – Fracțiunea PLDM:
Domnule Președinte,
Într-adevăr, ieri, am anunțat, de fapt, plenul Parlamentului că, astăzi, voi
solicita, dacă vom fi gata, ca să
...