Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a V-a ORDINARĂ – NOIEMBRIE 2012
Ședința din ziua de 16 noiembrie 2012
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Anularea rezultatului votului asupra proiectului de Lege nr.1699
dezbătut în cadrul ședinței Parlamentului din 9 noiembrie 2012.
4. Aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1699 din 17 iulie
2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.1308 – XIII din 25 iulie 1997
privind prețul normativ și modul de vînzare – cumpărare a pămîntului.
5. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2359
din 17 octombrie 2012 privind importul unui echipament medical.
6. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.900
din 3 mai 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
privind sistemul bugetar și procesul bugetar – art.34; Codul fiscal – art.31, 123;
Legea nr.1100 – XIV cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a
producției alcoolice – art.1, 2 ,3, 4 ș.a.; ș.a.).
7. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2197
din 3 octombrie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Legea cu privire la Curtea Constituțională – art.251, 26, 31, 32; Codul jurisdicției
constituționale – art.4, 71, 27, 55, 70).
8. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.2704 din 14 noiembrie 2012 privind interpretarea
prevederilor articolului 7 alineatul (1) literele c) și d) din Legea nr.768-XIV din
2 februarie 2000 privind statutul alesului local.
9. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.305 din 14 februarie
2012 privind demisia unui deputat în Parlament (deputatul Valeriu Nemerenco).
Ședința începe la ora 10.03.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
Parlamentului, și de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Bună dimineața.
2
Rog să vă ocupați locurile dumneavoastră, pentru a începe ședința plenului
Parlamentului.
Secretariatul,
Rog să anunțați prezența în sală.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 87 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Grișciuc Simion, Stratan Valentina – în delegație; Guțu Ana –
Zaporojan Lilian – la cerere; Botnariuc Tatiana, Deliu Tudor, Garizan Oleg, Ioniță
Veaceslav, Petkov Alexandr, Petrenco Grigore, Șupac Inna, Tkaciuk Mark, Vlah
Petru. Mironic … Mironic, scuzați, este.
Domnul Marian Lupu:
Faceți corectările respective.
Domnul Maxim Ganaciuc:
Da, da.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Constat caracterul deliberativ al ședinței. Rog să onorăm Drapelul Țării. (Se
onorează Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Mulțumesc.
Stimați colegi,
Avem ordinea de zi pentru ziua de astăzi. Readuc aminte: este ziua de vineri,
cînd nu se admit completări la ordinea de zi, doar dacă sînt propuneri pentru
excluderi.
Microfonul nr.4.
Domnul Valeriu Streleț – Fracțiunea PLDM:
Mulțumesc, domnule Președinte.
Din numele Fracțiunii, solicităm punctul 2 pe ordinea de zi de astăzi,
proiectul nr.2587 să fie transferat pentru examinare pe săptămîna viitoare.
Domnul Marian Lupu:
Am înregistrat.
Microfonul nr.2.
Domnul Vladimir Vitiuc – Fracțiunea PCRM:
Я сожалею, что сегодняшний День молодежи начну с неприятного
момента, с ситуации, которая состоялась в нашем муниципии Бэлць,
3
непосредственно в Колледже № 5. Вчера все наши новостные молдавские
интернет-порталы распространили это видео, где участвовал преподаватель
географии с призывами к национальной розни.
Сегодня в 7.30 уже директор этого колледжа, член ЛДПМ и член
фракции в муниципал
...