Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a V-a ORDINARĂ – NOIEMBRIE 2012
Ședința din ziua de 29 noiembrie 2012
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.2809 din 26 noiembrie 2012 privind importul unui
autovehicul.
4. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.2810 din 26 noiembrie
2012 privind constituirea Comisiei speciale de organizare și desfășurare a
concursului public pentru selectarea candidaților la funcția de membru al
Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității.
5. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1893
din 21 august 2012 privind monitoringul bunurilor imobile.
6. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2437
din 24 octombrie 2012 pentru modificarea și completarea Codului penal al
Republicii Moldova (art.1801, 1802). Pentru lectura a doua, proiectul de Lege
nr.2437 se va comasa cu proiectul de Lege nr.892.
7. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.892 din
2 mai 2012 privind completarea Codului penal (art.1801). Pentru lectura a doua,
proiectul de Lege nr.892 se va comasa cu proiectul de Lege nr.2437.
8. Dezbaterea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2291 din
21 octombrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.135-XVI din
14 iunie 2007 privind societăţile cu răspundere limitată (art. 3, 11, 12 ş.a.).
Procedura de votare a proiectului de Lege nr.2291 va avea loc într-o ședință
ulterioară.
9. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1322
din 14 iunie 2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.158-XVI din 4 iulie
2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (art.2, 4, 9 ș.a.).
10. Ora interpelărilor.
11. Declarația domnului deputat Grigore Petrenco – Fracțiunea Partidului
Comuniștilor din Republica Moldova.
12. Declarația domnului deputat Mihai Godea.
2
Ședința începe la ora 10.04.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
Parlamentului, și de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Bună dimineața.
Începem ședința plenului Parlamentului.
Stimați colegi,
Rog să vă ocupați locurile dumneavoastră.
Secretariatul,
Rog să anunțați prezența.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 100 de deputați, și-au înregistrat prezența 88 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Bolboceanu Iurie, Ciobanu Maria, Munteanu Valeriu, Pleșca
Nae-Simion – în delegație; Vieru Boris – din motive de sănătate; Balmoș Galina,
Guțu Ana, Mocanu Gheorghe, Șupac Inna, Zurabi Todua – la cerere; Cojocaru
Vadim, Starîș Constantin.
Domnul Marian Lupu:
Da. Mulțumesc.
Stimați colegi,
Constat caracterul deliberativ al ședinței de astăzi. Rog să onorăm Drapelul
Țării. (Se onorează Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Stimați colegi,
Înainte de a discuta anumite posibile modificări pe agenda ședinței plenului
de astăzi, vreau să vă anunț că, în perioada premergătoare ședinței de astăzi a
plenului, și-au sărbătorit zilele de naștere unii dintre colegii noștri, în speță doamna
Liliana Palihovici, doamna Zinaida Chistruga, domnul Alexandr Petkov și domnul
Andrian Candu. Să-i felicităm, dorindu-le mult succes și sănătate! (Aplauze.)
Acum, la ordinea de zi este pachetul de proiecte de lege, care a fost discutat
anterior și aprobat prin votul plenului Parlamentului, însă, adițional, odată ce
sîntem ziua de joi și putem opera anumite modificări de suplimentare a ordinii de
zi, vreau să vă aduc cunoștinței dumneavoastră, de altfel aveți această listă, stimați
colegi, e vorba
...