Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a V-a ORDINARĂ – DECEMBRIE 2012
Ședința din ziua de 7 decembrie 2012
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.613
din 28 martie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul
cu privire la locuințe – art.105, 110; Legea privatizării fondului de locuințe –
art.5, 17).
4. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2439
din 24 octombrie 2012 pentru completarea unor acte legislative (Legea cadastrului
bunurilor imobile – art.406; Codul contravențional – art.326).
5. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.2587 din 6 noiembrie
2012 privind aprobarea listei funcțiilor din cadrul Centrului Național Anticorupție
și gradelor speciale ce le corespund.
6. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.2694 din 14 noiembrie
2012 despre aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea
concursului pentru ocuparea funcției de șef de subdiviziune teritorială a Centrului
Național Anticorupție.
7. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2 din
2 ianuarie 2012 privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23 noiembrie
1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii
rămîn în proprietatea statului.
8. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.2759 din 20 noiembrie 2012 pentru modificarea și
completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (art.2261, 2263, 2264
ș.a.).
9. Prezentarea Raportului asupra administrării și întrebuințării resurselor
financiare publice și patrimoniului public în anul 2011. Proiectul nr.2264 din
9 octombrie 2012. (Raportor – Serafim Urechean, Președintele Curții de Conturi.)
Ședința începe la ora 10.02.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al
Parlamentului.
2
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Bună dimineața.
Rog să vă ocupați locurile dumneavoastră, pentru a începe ședința plenului.
Secretariatul,
Rog să anunțați prezența.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 91 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Deliu Tudor, Popa Victor, Apostolachi Iurie – în delegație;
Vieru Boris – din motive de sănătate; Gorilă Anatolie, Guțu Ana, Plahontiuc
Vladimir, Vlah Irina, Voronin Vladimir, Vremea Igor – la cerere.
Domnul Marian Lupu:
Da. Mulțumesc.
Stimați colegi,
Ședința este deliberativă. Rog să onorăm Drapelul Țării. (Se onorează
Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Mulțumesc.
Stimați colegi,
Înainte de a începe ședința plenului Parlamentului și examinarea proiectelor
incluse pe ordinea de zi, vreau să vă informez că, ieri, la Washington s-a produs un
eveniment de mare importanță pentru Republica Moldova. Senatul SUA a adoptat
decizia de a elimina amendamentul Jackson-Vanik în cazul Republicii Moldova.
Și, pe această cale, se face posibilă stabilirea unui regim comercial normal, un
regim comercial preferențial. Cel mai important, însă, este că această decizie
deschide calea pentru negocieri privind semnarea unui Acord de liber schimb
dintre Republica Moldova și Statele Unite. Cred că este un eveniment care merită
aplauzele plenului Parlamentului. (Aplauze.)
Eu aș vrea, în numele Parlamentului Țării noastre, să aduc sincere mulțumiri
și să exprim înalta apreciere pentru această decizie celor care au stat la baza acestei
inițiative, tuturor reprezentanților Camerei Reprezentanților și Senatului. Vreau să
apreciez foarte înalt munca depusă de către echipa Ambasadei Republicii Moldova
la Washington.
Și, nu în ultimul r
...