Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a V-a ORDINARĂ – DECEMBRIE 2012
Ședința din ziua de 21 decembrie 2012
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1147 din 29 mai
2012 pentru modificarea unor acte legislative (Legea Curții de Conturi – art.14,
16; Legea cu privire la aprobarea Regulamentului Centrului Național pentru
Protecția Datelor cu Caracter Personal, structurii, personalului-limită și a
modului de finanțare a Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter
Personal). Dezbaterea proiectului de Lege nr.1147 a avut loc într-o ședință
anterioară.
4. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1947 din
5 septembrie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
taxei de stat – art.2, 3, 4; Codul penal – art.347; Codul contravențional – art.322,
396, 400). Dezbaterea proiectului de Lege nr.1947 a avut loc într-o ședință
anterioară.
5. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1496 din 29 iunie
2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind
administrația publică locală – art.13; Legea pentru aprobarea Regulamentuluicadru
privind constituirea și funcționarea consiliilor locale și raionale–Titlul I).
Dezbaterea proiectului de Lege nr.1496 a avut loc într-o ședință anterioară.
6. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2879 din
30 noiembrie 2012 cu privire la ratificarea Acordului privind Spațiul Aerian
Comun dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană și statele sale membre.
Dezbaterea proiectului de Lege nr.2879 a avut loc într-o ședință anterioară.
7. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2750 din
19 noiembrie 2012 pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și
Bosnia și Herțegovina privind asistența juridică reciprocă în materie civilă și
penală. Dezbaterea proiectului de Lege nr.2750 a avut loc într-o ședință anterioară.
8. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2002
din 13 septembrie 2012 pentru completarea articolului 53 al Legii învățămîntului
nr.547-XIII din 21 iulie 1995.
9. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2 din
2 ianuarie 2012 privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23 noiembrie
2
1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii
rămîn în proprietatea statului.
10. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.874
din 27 aprilie 2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.91-XVI din 5 aprilie
2007 privind terenurile proprietate publică și delimitarea lor (art.3, 4, 9 ș.a.).
11. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.556
din 21 martie 2012 pentru modificarea și completarea Codului penal al Republicii
Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002 (art.107, 108, 109).
12. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2987
din 10 decembrie 2012 cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea și
eliminarea discriminării și asigurării egalității.
13. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.2975 din 10 decembrie 2012 pentru modificarea art.151 al
Legii nr.133-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social.
14. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2974
din 10 decembrie 2012 pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de
stat pe anul 2012 nr.270 din 23 decembrie 2011 (art.1, anexele nr.1 și nr.2).
15. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.2976 din 10 decembrie 2012 pentru modificarea și
completarea Legii nr.909-XII din 30 ianuarie 1992 privind protecția socială a
cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl (art.3, 7, 9,
22).
16. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiect
...